شنبه , دسامبر 15 2018
سرخط خبرها

دانلود تحقیق موفقیت مشاوره

دانلود تحقیق موفقیت مشاوره

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 21 کیلو بایت
تعداد صفحات 16
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقدمه:

اگرچه حرفه مشاوره زمینه نسبتا جدیدی است که هنوز در مراحل رشد خود قرار دارد تاثیر کلی آن بر جامعه با سرعتی شگرف در حال افزایش است. تعداد روزافزونی از افراد جهت یاری جستن از مشاوران در مورد برطرف کردن مشکلات غیر قابل تحمل زندگی روزمره شامل: بیکاری ، مشکلات خانوادگی و زناشویی ، عدم اعتماد به نفس، ناتوانی در تصمیم گیریها، مشکلات آموزشی ، مشکلات مربوط به برقراری و تداوم نیروی انسانی و مشکلات متعدد دیگر به مشاوران مراجعه می کنند. بنابراین هیچگاه حرفه مشاوره در چنین سرزندگی و توسعه ای قرار نداشته است.

در عین حال جوان بودن حرفه مشاوره بدین معنی است که سازمان آن همچنان در حال تغییر است. بنابراین اهداف و نیات اساسی و نقش مشاوره را در اجتماعمان بار دیگر باید تعریف و تعیین کرد. حتی در تعریف مشاوره انسان با این حقیقت برخورد می کند که محققان نویسندگان مشاوره از زوایای گوناگونی مشاوره را می بیند. این تفاوت نه تنها دیدگاها و فلسفه های متفاوت دست اندر کاران مشاوره است، بلکه همچنین از تغییرات تاریخی یابه عبارت کلی تری از درک کلی تری از مشاوره و زمان تاثیر می پذیرد.

نظریه ها و روش های مشاوره :

1- مشاوره بر پایه روانکاوی :

زیگموند فروید که بسیاری وی را نابغه ای در روان درمانی می دانند در زمینه نظریه مشاوره بر پایه روانکاوی پنج دهه تحقیق پژوهش نمود. اصول اساسی روانکاوی او بر مطالعه بالینی تک تک بیماران مبتنی بود که آنان را درمان می کرد. نظریه روانکاوی خود از نظریه های دیگر تشکیل یافته است که عبارتند از : رشد و سازماندهی ذهن ، سائق های غریزی ، تاثیرات محیط خارح، اهمیت خانواده و نگرش جامعه.

با آنکه در نظریه روانکاوی از بعضی از بعضی جهات اصلاحاتی صورت گرفته ، مفاهیم بنیادین این نظریه همچنان به قوت خود باقی است. این .اقعیت که تقریباً همه نظریه های مشاوره بر پایه برخی از اصول عمده روانکاوی شکل گرفته اند، نشانگر اهمیت و ماندگاری نظریه روانکاوی است.

جهت آشنایی با نظریه مشاوره فروید که بر پایه روانکاوی می باشد می بایست با مفاهیمی که او درباره شخصیت ارائه می دهد آشنا شد. پس ناگزیر به مفهوم سرشت انسان از دید فروید می پردازم وسپس نظریه مشاوره را مورد بررسی قرار می دهم.

سرشت انسان :

مفهوم سرشت انسان در نظریه روانکاوی بر پایه علیت گرایی روانی و فرآیندهای ذهنی ناهشیار استوار است. علیت گرایی روانی تلویحاً به این معناست که حیات روانی تجلی پیوسته روابطی است که برا ی آنها علتی را می توان سراغ گرفت. فرآیند های ذهنی همان عوامل علی در طبیعت رفتار انسانی هستند. فعالیت روانی و حتی فعالیت جسمی را می توان زیر سطح هشیار حفظ کرد. تحلیل بر اساس علیت گرایی روانی شالوده مشاوره با استفاده از شیوه روانکاوی است. مشاوره ای که به پالایش ذهن می انجامد دست آخر از راه هایی به رویاییبا ذهن ناهشیار منتهای می شود. و در نتیجه بهبود در یادگیری و شناخت و نیز تسریع رشد ذهنی و پرورش مهارت های سازگاری حادث می شود.

فروید اساساً انسان را موجودی شریر و قربانی غرایزش می پنداشت که باید با نیروهای اجتماعی به سازگاری و تعادل می رسید. تا از این رهگذر ساختاری پدید آید که در آن رفتار انسانی به مضه ظهور برسد برای رسیدن به این تعادل انسانها نیازمند شناخت عمیق نیروهایی هستند که آنان را به عمل ترغیب می کند. به اعتقاد فروید انسان ارگانیسمی دارای انرژی است و انرژی روانی او بین نهاد، خود و فراخود تقسیم می شود. رخداد روانی جنسی که در خلال پنج سال نخست زندگی فرد صورت می گیرد در رشد شخصیت او در بزرگسالی از اهمیت زیادی برخوردارند.

شوگرمن (1997) با اعتقاد به اینکه اغلب برداشت فروید از سرشت طبیعت انسان به طرزی غلط تفسیر می شود ، دیدگاهی مقایسه ای درباره نظریه فروید مطرح کرد و بدین ترتیب تصویری انسانگرایانه تر را از افراد بشر در هشت مورد بدین شرح ارائه داد:

1- انسان سرشتی دوگانه دارد یکی زیستی است و دیگری نمادین.

2- هر انسان در آن واحد هم یک فرد است و هم با دیگران پیوند دارد.

3- انسان در زندگی خویش به دنبال هدف ها و ارزشهایی است.

4- یکی از نیازها ی اساسی انسان معنا دار بودن زندگی برای اوست.

5- جهان درون هر انسان ، ازجمله ناهشیار درون وی،از رفتار آشکارا و مهم تر است.

6-انسان موجودی اجتماعی است که نیاز او به روابط یا دیگران بالاترین نیازهاست.

7- انسان پیوسته در حال پرورش و تکامل یافتن است

8- برای انسان می توان تا حدودی استقلال قائل شد که مرزهای آن را واقعیت تعیین می کند.

به طور خلاصه بر اساس نظریه روانکاوی ، مفاهیم اصلی سرشت انسان حول اندیشه هایی همچون علت گرایی روانی و فرایندهای ذهنی ناهشیار دور می زند.

علیت گرایی ناهشیار در تعریفی ساده عبارت است از آنکه: کنش ذهنی یا حیات روانی با تجلی منطقی و لاینقطع روابیط علی است هیچ رویدادی تصادفی یا اتفاق نیست. با آنکه رویدادهای ذهنی ممکن است غیر مرتبط به هم به نظر آیند، عملا پیوند نزدیکی با هم دارند. و به پیام های ذهنی پیش از خود متکی هستند . فرآیندهای ذهنی ناهشیار نیز در ارتباط تنگاتنگی با علیت گرایی روانی دارند. این فرآیندهای ذهنی ناهشیار عوامل علی بنیادین در سرشت رفتار انسانی محسوب می شوند .

در واقع بیشتر آنچه دذر ذهن ما در نتیجه در بدن ما می گذارد، ناشناخته یا در زیر سطح هشیار قرار دارد و به همین سبب اغلب احساسات و اعمالمان را درک نمی کنیم. فرآیندهای ذهنی ناهشیار اساس بیشتر آن چیزی را تشکیل می دهند که در مشاوره به شیوه روانکاوی انجام می شود.

فروید معتقد بود تعارض حل نشده واپس رانی و اضطراب فراگیر اغلب لازم و ملزوم یکدیگرند .

تعارض های آزار دهنده و استرس زا که در ضمیر هشیار حل نمی شوند ممکن است در ضمیر ناهشیار مدفون و به فراموشی سپرده شوند . بعدها شخص ممکن است دچار اضطرابی شود که هر چه فکر می کند نمی تواند در آن لحظه از زندگی خود برای ان دلیلی بیاورد . برطرف کردن چنین اضطرابی تنها در صورتی میسر است.

که او به ضمیر ناهشیار خویش راه یابد و بتواند پرده از آن تعارض نهفته بردارد و آن را حل کند.

یاد آوری خاطره های واپس رانده شده و اوردن آنها به سطح هشیار ذهن فرد اغلب یه رهایی او از اضطراب فراگیر کمک می کند.

شالوده روانکاوی و نظریه مشاوره بر اساس روانکاوی سطح ناهشیار ذهن آدمی است که حدود 85% از محتویات ذهن را تشکیل می دهد . منظور از نا هشیار آن است که در بخشی از ذهن ما که از آن آگاه نیستیم سابق ها، خواسته ها، نگرش ها، انگیزش ها و پندارهایی وجود دارند که بر نحو تفکر احساس و رفتارهایی که از بخش هشیار نشات می گیرد تاثیر می گذارد هشیار به آن بخشی از فعالیت ذهنی اطلاق می شود که ما در هر لحظه از آن آگاهیم . بخش پیش هشیار ذهن شامل آن دسته از افکار و سایق هاست که براحتی به بخش هشیار قابل انتقال نیست اما با اندکی تلاش می توان آنها را باز خواند .

بخش نیمه هشیار به آن فرآیندهای بدنی غیرارادی ، همچون هضم غذا و تنفس اطلاق می شود. که پس از تولد همواره شخص وجود داشته است. منظور از ناهشیار جمعی که کارل یونگ آن را مطرح کرد، شعور، خاطرات و بینش های به ارث برده شده ای است که به طور مشترک بین ما و همه افراد بشر وجود دارد.

نظریه مشاوره بر پایه روانکاوی: مفاهیمی که فروید دربازه شخصیت ارائه می دهد ، اساس نظریه مشاوره بر پایه روانکاوی راتشکیل می دهد مفاهیم اصلی در نظریه فرویدی را می توان در سه طبقه موضوعی قرار داد:

مفاهیم ساختاری، مفاهیم پویشی، مفاهیم بشری ، مفاهیم ساختاری عبارتند از:

فایل ورد 16 ص

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود تحقیق منابع انرژی

دانلود تحقیق منابع انرژی

دسته بندی محیط زیست
فرمت فایل doc
حجم فایل 298 کیلو بایت
تعداد صفحات 13
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تاریخچه

حدود 50 سال قبل (1929) ژرژ کلود فرانسوی ، استفاده از انرژی حرارتی دریاها را به مرحله عمل در آورد. در ایالات متحده در سال 1979 با استفاده از اختلاف دمای میان آبهای سرد عمق اقیانوس و آبهای گرم سطح اقیانوس ، الکتریسیته تولید شد. اولین مرکز کوچک آمریکایی 10 کیلو وات تولید کرده است و در چند سال آینده مراکزی با صدها مگاوات بوجود خواهد آمد. در فرانسه مطالعاتی انجام شده و در دست تهیه است تا از آبهای آنتیل یا آبهای حوالی زلاندنو بصورت اقتصادی بهره برداری شود. دمای سطح اقیانوس در نواحی گرم معمولا 25 تا 28 درجه سانتیگراد است. بنا به اصل دوم ترمودینامیک ، اصل کارنو ، یک ماشین حرراتی می‌تواند بین یک منبع گرم و یک منبع سرد کار کند.

معایب و مزایای منابع انرژی

 • نفت: نفت ماده قابل احتراق آرمانی بوده ولی تمام شدنی و غیره جهانی است.
 • چوب: چوب و زغال سنگ در کمیت محدود است، ولی می‌توان با از دست دادن قسمتی از انرژی ، آن را به گاز و مواد سوختی تبدیل کرد.
 • الکل: الکل انرژی ملی ولی گران است و توان حرارتی آن کم و تولید آن در اندازه زیاد نا متحمل است.
 • آبشارها: آبشار آب از پشت سد توانایی محدود دارند از توان آنها به علت استفاده‌های زیاد کم کم کاسته می‌شود.
 • انرژی زمین گرمایی: انرژی زمین گرمایی حسی بوده و محدود است، بطوری که می‌توان فقط در اشل صنعتی برای مجموعه‌ای بزرگ از آن استفاده کرد.
 • باد و خورشید: در واحدهایی با توان کم انجام می‌پذیرد. و می توانند انرژی) فرعی به حساب آیند. در عوض خورشید ، اتم ، زمین گرمایی و مواد قابل احتراق قابلیت گرما را دارند، در صورتی که باد و آبشار مستقیما انرژی الکتریکی با بازده بالا را تولید می‌کنند.
 • انرژی هسته‌ای: انرژی هسته‌ای می‌تواند الکتریسیته و گرمای بزرگ مقیاس در واحدهای تأسیساتی بزرگ ایجاد نماید، ولی خطر حوادث و آلودگی آن احتیاطهای لازم را می‌طلبد. به علاوه ، منابع موجود اورانیوم نیز تمام شدنی است.
 • __انرژی حرارتی دریاها

انرژی زیست توده: چرخه کنونی انرژی از نظر بوم شناختی ، مسائل و مشکلات پیچیده‌ای را پدید می‌آورد. از همین رو جایگزینی آن با چرخه‌های غیر آلاینده ، امری حیاتی و اجتناب ناپذیر است. مسائل زیست محیطی و نگرانیهای ناشی از مهاجرت روستائیان و رشد بی رویه شهرنشینی ، بر لزوم تغییر نظام کنونی انرژی افزوده است. بدیهی است که نظام انرژی جایگزین باید مبتنی بر منابع انرژی تجدید پذیر باشد. استفاده از زیست توده به عنوان یک منبع انرژی ، نه تنها از نظر زیست محیطی ، بلکه به دلایل اقتصادی ، اجتماعی و هم چنین سهولت کاربرد ، جذاب است.

تقریبا نیمی از مردم جهان برای تأمین انرژی مورد نیاز خود ، از چوب استفاده می‌کنند. چوب ، ضایعات گیاهی (مانند ضایعات نیشکر ، ذرت ، چغندر قند) و دیگر منابع زیست توده ، از منابع تجدید پذیر کربن به شمار می‌آیند. استفاده از انرژی زیست توده به شکل سنتی یعنی سوزاندن چوب درختان و فضولات حیوانی- باعث نابودی جنگلها و آلودگی و تخریب محیط زیست می‌شود. اما با تلفیق روشهای شیمیایی و زیست شناختی می‌توان قند ، سلولز و دیگر مواد موجود در ضایعات کشاورزی را به سوختهای مایع تبدیل کرد.

فایل ورد 13 ص

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود تحقیق مکانیسم های حسی در کنترل تعادل

دانلود تحقیق مکانیسم های حسی در کنترل تعادل

دسته بندی پزشکی
فرمت فایل doc
حجم فایل 518 کیلو بایت
تعداد صفحات 10
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

گیرنده های حسی: ‌بیشتر فعالیت های دستگاه عصبی به واسطه تجربه حسی شروع می شود. این گیرنده ها عبارتند از گیرنده های بینایی در چشمها، گیرنده های شنوایی در گوشها، گیرنده های لمسی واقعی بر سطح بدن یا سایر انواع گیرنده ها. ممکن است یک تجربه حسی باعث بروز واکنش فوری از سوی مغز شود یا خاطره آن به مدت دقایق، ماهها یا سالها در مغز حفظ شود و سپس در زمانی دیگر به تعیین فعالیتهای بدن کمک کند. بخش پیکری یا سوماتیک دستگاه حسی اطلاعات را از تمام گیرنده های سطح بدن و برخی از سازمان های عمقی گرفته و به سمت سیستم مرکزی عصبی هدایت می کند . این اطلاعات از طریق اعصاب محیطی وارد دستگاه عصبی مرکزی می شود. و به نواحی متعددی در قسمت های زیر هدایت می شود .

1-تمام سطوح نخاع 2- تشکیلات مشبک بصل النخاع، پل دماغی (Pons) و مغز میانی (Mesencephalon ) 3- مخچه(Cerebellum) 4- تالاموس(Thalamus) 5- مناطقی از قشر مخ . سپس پیامهای ثانویه از این مناطق حسی به تقریبا تمام قسمتهای دیگر دستگاه عصبی رله می شود.

انسان به عنوان یک موجود دو پا بر روی زمین حرکت می کند گاهی یک پا با زمین در تماس است ( مثل راه رفتن ) و گاهی هیچ یک از پاها با زمین در تماس نیستند ( مثل مرحله ای در دویدن ) و یا هر دو پا با زمین تماس دارند ( مثل ایستادن) به علت این که 3/2 وزن بدن در قسمت فوقانی 3/2 قد فرد از زمین قرار گرفته است. پس در این صورت انسان باید به صورت یک سیستم نا متعادل باشد مگر این که سیستم های کنترلی خاصی به صورت دائم فعال باشند. سه سیستم درگیر در کنترل پوسچر شامل بینایی: سیستم اولیه در طراحی حرکات و اجتناب از موانع موجود در محیط. سیستم دهلیزی: احساس شتاب زاویه ای و خطی در حرکات سر. سیستم حسی – عمقی : گروهی از حواسند که موقعیت و سرعت همه قطعات بدن را که در تماس با اشیاء خارجی ( مثل زمین ) هستند و هم چنین موقعیت این قطعات نسبت به یکدیگر و نسبت به گرانش را تعیین می کنند.

سیستم حس عمقی

اطلاعات عمقی در درک موقعیت بدن در فضا نقش دارندکه این نقش از طریق مشاهده آشفتگی های پوسچری در هنگام آسیب گیرنده ها مورد مطالعه واقع شده است. دوکهای عضلانی، اندامکهای تاندونی گلژی ‍‍‍)GTO) و گیرنده های مفصلی سه گیرنده حسی – عمقی مهم اند.

الف- دوک عضلانی

تمام عضلات مخطط انسان دارای پروپریوسپتورهایی ( گیرنده های عمقی ) می باشند که دوک عضلانی(muscle spindle) نامیده می شوند. دوکهای عضلانی گیرنده های تخصص یافته ای هستند که در بین فیبرهای عضلانی و به موازات آنها قرار گرفته اند و بازخوردهای حسی در مورد طول و سرعت انقباض عضله برای CNS فراهم می کند. در انسان تراکم دوک عضلانی در عضلات چشم، دست ها و گردن بالاتر از عضلات دیگر است. این عناصر از یک کپسول همبند تشکیل شده است که یک فضای حاوی مایع را احاطه می کند. در داخل این فضا چند رشته تار عضلانی ضخیم و بلند و تعدادی الیاف نازک و کوتاه وجود دارد که مجموعا الیاف داخل دوکی نامیده می شوند. درون هر غلاف حدود 6 تار وجود دارد که قطر آنها تقریبا 5/1 برابر قطر تارهای خارج دوکی است. فیبرهای داخل دوکی شامل دو نوع فیبر کیسه ای می باشد. فیبرهای کیسه ای از فیبرهای زنجیره ای ضخیم ترند و به بافتهای اطراف و فیبرهای خارج دوکی متصل می شوند، ولی فیبرهای زنجیره ای به کپسول یا فیبرهای کیسه ای اتصال می یابند. فیبرهای کیسه ای در ناحیه استوایی دارای تعدادی هسته پراکنده می باشد و کند انقباضند، در حالیکه فیبرهای زنجیره ای دارای یک ردیف منظم هسته می باشند و تند انقباضند. دوکهای عضلانی به وسیله دو نوع عصب آوران Ia و II اطلاعات را به CNS می فرستند. پایانه عصب حسی نوع Ia در اطراف ناحیه استوایی هر دو نوع فیبر داخل دوکی متصل می شوند در حالیکه پایانه عصب حسی نوع II در ناحیه مجاور استوایی و اساساً به فیبرهای زنجیره ای ختم می شود. هر دو نوع فیبر در انتهای خود دارای فیلامانهای اکتین و میوزین هستند که به وسیله نرونهای حرکتی گاما عصب دهی می شوند. جسم سلولی این نرونها در شاخه قدامی نخاع قرار دارد و به نرونهای حرکتی آلفا که فیبرهای خارج دوکی را عصب دهی می کند ختم می شود. دو نوع فیبر گاما در دوکها موجود هستند: گاما دینامیک که فیبرهای کیسه ای را عصب دهی می کنند و گامای استاتیک که فیبرهای زنجیره ای را عصب دهی می کنند. اطلاعات این سیستم از طریق دو قوس بازتابی به کنترل پوسچر دینامیک و استاتیک کمک می کند. این قوسها عبارتند از:

1- بازتاب میوتاکتیک : کشش یک عضله موجب انقباض همان عضله می شود، که به حفظ ثبات مفاصل کمک می کند.

2- پاسخ کششی که از طریق گیرنده های حسی – عمقی برای کمک به هماهنگی حرکات تنه و دست و پا از طریق مفاصل عمل می کند.

فایل ورد 10 ص

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود تحقیق مکانیزم انتقال برق

دانلود تحقیق مکانیزم انتقال برق

دسته بندی برق
فرمت فایل doc
حجم فایل 691 کیلو بایت
تعداد صفحات 19
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

انتقال برق (electric power transmission) به معنی انتقال انرژی الکتریکی در مقیاس بزرگ از نیروگاه‌ها(power plants) به پست‌های برق(electrical substations) در نزدیکی مراکز مصرف می‌باشد. انتقال برق شامل سیم‌کشی‌های محلی بینپست‌هایفشار قوی و مصرف‌کنندگان، که مربوط به توزیع برق(electric power distribution) می‌شود، نمی‌باشد. خطوط انتقال زمانی که به هم متصل هستند، تشکیل شبکه‌هایانتقال را می‌دهند. شبکه‌های ترکیبی انتقال و توزیع به عنوان شبکه‌های برققدرت (power grid) و یا شبکه (grid) شناخته می‌شوند.

بر خلاف جریان DC، جریان AC را می‌توان توسط یک ترانسفورماتور (transformer) به سطوح مختلف ولتاژی انتقال داد. هر چه میزان ولتاژ افزایش یابد، انتقال توان هم موثرتر صورت خواهد گرفت. افزایش میزان قابلیت انتقال توان به علت قانون اهم است که بیان‌گر این است که تلفات انرژی الکتریکی وابسته به عبور جریان از یک رسانا است. تلفات توان به علت جریان توسط رابطه P=I2R محاسبه می‌شود؛ بنابراین اگر مثلا جریان دو برابر شود، تلفات چهار برابر خواهد شد.

با استفاده ازترانسفورماتورمی‌توانیم ولتاژ را به سطح بالاتری افزایش دهیم تا بتوانیم توان را در طول فواصل بلند با شدتجریان پایین انتقال داده و در نتیجه تلفات کاهش یابد؛ سپس می‌توانیم ولتاژ را دوباره به سطحی که برای تغذیه خانگی بی‌خطر باشد، کاهش دهیم.

ولتاژ تولید شده درنیروگاهتوسطپست‌هایی که درنیروگاهقرار دارند و دارای ترانسفورماتورهایافزایندهمی‌باشند، به ولتاژ 230 یا 400 کیلو‌ولت تبدیل می‌شود. برق فشار بالا از راه خطوط انتقال قدرتشبکهسراسری به پست‌های فوق‌توزیع منتقل می‌شود. برق از اینپست‌هابه وسیله خطوطفوق‌توزیع 132 و 63 کیلو‌ولت به پست‌های توزیع وارد و به برق با فشار متوسط و فشار ضعیف تبدیل می‌شود و با ولتاژ 220 ولت به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

یک شبکه برق، سیستم انتقال با رنگ آبی نشان داده شده است

از لحاظ تاریخی مالکیت خطوط انتقال و توزیع به یک شرکت تعلق داشته است، اما با شروع دهه 1990، بسیاری از کشورها بازار برق را آزاد کردند؛ به صورتی که این کار منجر به جدایی کسب و کار انتقال برق از کسب و کار توزیع شده است.

سیستم‌های انتقال برق

اکثر خطوط انتقال از جریان متناوب (AC) سه فاز ولتاژ بالا استفاده می‌کنند، اگر چه AC تک فاز نیز گاهی در سیستم‌های برق راه‌آهن استفاده می‌شود. جریان مستقیم ولتاژ بالا (HVDC) تکنولوژی است که برای بهره‌وری بیش‌تر در مسافت‌های بسیار طولانی در حد صدها کیلومتر و یا کابل‌های برق زیر دریایی در حد بیش از 50 کیلومتر استفاده می‌شود. اتصالات HVDC همچنین برای ایجاد ثبات در برابر مشکلات کنترلی در شبکه‌های بزرگ توزیع قدرت که در آن بارهای جدید ناگهانی و یا خاموشی در بخشی از یک شبکه می‌تواند باعث ایجاد مشکلات سنکرون سازی (synchronization) و خرابی آبشاری (cascading failures) شود، به کار می‌روند.

به منظور کاهش انرژی اتلافی در انتقال راه دور، برق با ولتاژ بالا (110 کیلو ولت و بالاتر) انتقال می‌یابد. برق قدرت معمولا از راه خطوط هوایی برق (overhead power lines) منتقل می‌شود. انتقال برق زیرزمینی (underground power transmission) دارای هزینه بسیار بالاتر و محدودیت‌های عملیاتی بیش‌تر است، اما گاهی اوقات در مناطق شهری و یا نقاط حساس استفاده می‌شود.

محدودیت اصلی در توزیع برق این است که به جز برخی از موارد استثنا، انرژی الکتریکی را نمی‌توان ذخیره نمود و بنابراین باید به میزان نیاز تولید شود. برای اطمینان از نزدیکی زیاد میزان تولید به تقاضا، یک سیستم کنترل پیچیده مورد نیاز است. اگر تقاضای برق بیش از عرضه باشد، ممکن استنیروگاهها و تجهیزاتانتقال خاموش شوند که در بدترین موارد می‌تواند منجر به خاموشی سراسری (blackout) گردد، مانند خاموشی سراسری شمال شرقی آمریکا در سال‌های 1965، 1977، 2003. برای کاهش احتمال چنین مشکلی، شبکه‌های انتقال برق (electric transmission networks) به شبکه‌های منطقه‌ای، ملی و یا قاره‌ای متصل شده‌اند در نتیجه چندین مسیر جایگزین برای جریان برق قدرت ایجاد می‌کنند تا احتمال خرابی به حداقل برسد. تحلیل‌های زیادی توسط شرکت‌های انتقال برای تعیین حداکثر ظرفیت قابل اعتماد هر خط انجام شده است (معمولا کم‌تر از حد فیزیکی و یا حرارتی آن) تا از ظرفیت اضافی موجود در یک بخش از شبکه در زمان خرابی در دیگر بخش‌های شبکه استفاده شود.

یک شبکه برق

انتقال هوایی overhead transmission

رساناهای هوایی ولتاژ بالا با عایق پوشش داده نمی‌شوند. ماده رسانا تقریبا همواره یک آلیاژ آلومینیوم است که به صورت رشته‌ای و احتمالا تقویت شده با رشته‌های فولادی ساخته می‌شود. گاهی مس برای انتقال هوایی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما آلومینیوم سبک‌تر است و تنها اندکی کاهش کارایی به همراه هزینه‌های بسیار پایین‌تر به همراه دارد.

سیم‌های ضخیم‌تر باعث افزایش نسبتا کمی در ظرفیت می‌شوند؛ زیرا اثر پوستی (skin effec) باعث می‌شود که بیش‌تر جریان در نزدیکی سطح سیم برقرار شود. به دلیل این محدودیت جریان، زمانی که ظرفیت بالاتر مورد نیاز باشد از چند کابل موازی به نام دسته رسانا (bundle conductors) استفاده می‌شود. دسته رسانا همچنین نیز در ولتاژهای بالا به منظور کاهش تلفات انرژی ناشی از تخلیه کرونا (corona discharge) استفاده می‌شود.

امروزه سطح ولتاژ انتقال معمولا 110 کیلو ولت و بالاتر در نظر گرفته می‌شود. ولتاژهای پایین‌تر مانند 66 کیلوولت و 35 کیلوولت معمولا ولتاژهای انتقال کوتاه (subtransmission voltages) می‌باشند ولی گاهی در خط‌های طولانی با بارهای کم به کار می‌روند. ولتاژهای کم‌تر از 35 کیلوولت معمولا برای توزیع برق(distribution) استفاده می‌شوند. ولتاژ بالاتر از 230 کیلو ولت به عنوان ولتاژ فوق پر فشار (extra high voltage) در نظر گرفته می‌شود و نیاز به طراحی متفاوتی در مقایسه با تجهیزات مورد استفاده در ولتاژهای پایین‌تر دارد.

از آن جا که سیم‌های انتقال هوایی به عایق هوایی وابسته هستند، طراحی این خطوط نیاز به حداقل فاصله برای حفظ ایمنی دارد. شرایط آب و هوایی نامطلوب دارای باد بالا و دماهای پایین می‌تواند به قطع برق منجر شود. بادی با سرعت به پایینی 43 کیلومتر در ساعت می‌تواند باعث از دست رفتن فاصله کاری رساناها و در نتیجه اتصالی و از دست رفتن عرضه برق شود.

انتقال زیرزمینی underground transmission

برق همچنین می‌تواند به جای خطوط هوایی توسط کابل‌های زیر زمینی (underground power cables) منتقل شود. کابل‌های زیر زمینی نسبت به خطوط هوایی کم‌تر در سر راه قرار دارند، کم‌تر جلوی چشم هستند و کم‌تر تحت تاثیر بدی آب و هوا قرار می‌گیرند. با این حال، هزینه کابل روکش‌دار و حفاری بسیار بیش‌تر از ساخت خطوط هوایی می‌باشد. یافتن و تعمیر خرابی در خطوط انتقال مدفون نیاز به زمان بیش‌تری دارد. خطوط زیرزمینی به شدت توسط ظرفیت حرارتی آن‌ها محدود هستند و امکان اضافه بار کم‌تری نسبت به خطوط هوایی دارند. کابل‌های زیر زمینی طولانی دارای ظرفیت خازنی قابل توجهی هستند که می‌تواند توانایی آن‌ها را برای ارایه توان مفید به بارها را کاهش دهد.

فایل ورد 19 ص

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود تحقیق مقایسه ابن سینا و ملاصدرا

دانلود تحقیق مقایسه ابن سینا و ملاصدرا

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 147 کیلو بایت
تعداد صفحات 72
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ابن‌ سینا، نظام‌ فلسفی‌ نوین‌ خود را که‌ قصد داشته‌ است‌ آن‌ را به‌ پایان‌ برساند «حکمت‌ یا فلسفه مشرقی‌» نامیده‌ است‌. درباره این‌ فلسفه مشرقی‌ از سوی‌ پژوهشگران‌ سالهاست‌ که‌ نظرهای‌ بسیار اظهار شده‌ است‌. این‌ مسأله‌ نخستین‌ بار از سوی‌ خاورشناس‌ ایتالیایی‌ نالینو در مقاله‌ای‌ به‌ عنوان‌ «فلسفه مشرقی‌ یا اشراقی‌ ابن‌ سینا» در نشریه ایتالیایی‌ «مجله مطالعات‌ خاوری‌» مطرح‌ گردید. [۲] نویسنده‌ در این‌ مقاله‌ نشان‌ می‌دهد که‌ نزد ابن‌ سینا، سخن‌ بر سر «فلسفه مشرقی‌» است‌ نه‌ «اشراقی‌«

منطق‌ المشرقیین‌

از سوی‌ دیگر، ابن‌ سینا در مقدمه‌ بر منطق‌ المشرقیین‌ نیز درباره طرح‌ فلسفه مشرقی‌ خود گفتاری‌ دارد که‌ مضمون‌ آن‌ چنین‌ است‌ « همت‌ ما را بر آن‌ داشت‌ که‌ گفتاری‌ گرد آوریم‌ درباره آنچه‌ اهل‌ بحث‌ در آن‌ اختلاف‌ دارند، بی‌آنکه‌ در این‌ رهگذر دچار تعصّب‌ ، هوس‌ ، عادت‌ یا رسم‌ معمول‌ شویم‌. یا بیم‌ داشه‌ باشیم‌ از انحراف‌ از آنچه‌ دانشجویان‌ کتابهای‌ یونانیان‌ از روی‌ غفلت‌ یا کمی‌ فهم‌ بدان‌ خو گرفته‌اند، یا بدان‌ سبب‌ که‌ از ما سخنانی‌ می‌شنوند که‌ آنها را در کتابهایی‌ آورده‌ایم‌ که‌ برای‌ عامیان‌ از متفلسفان‌ شیفته مشاییان‌ تألیف‌ کرده‌ایم‌، یعنی‌ کسانی‌ که‌ می‌پندارند خداوند تنها ایشان‌ را هدایت‌ کرده‌ است‌ و کسی‌ جز آنان‌ از رحمت‌ وی‌ برخوردار نیست‌. ما این‌ کار را با اعتراف‌ به‌ فضل‌ شایسته‌ترین‌ پیشینیان‌ ایشان‌ (یعنی‌ ارسطو) انجام‌ می‌دهیم‌، از آن‌ رو که‌ وی‌ از نکاتی‌ آگاه‌ شده‌ است‌ که‌ همگنان‌ و استادان‌ وی‌ از آن‌ها غافل‌ بوده‌اند و نیز اقسام‌ دانشها را از یکدیگر جدا کرده‌ و آن‌ها را بهتر از ایشان‌ مرتب‌ کرده‌ است‌ و در بسیاری‌ از چیزها حقیقت‌ را دریافته‌ و در اکثر دانشها به‌ اصول‌ درست‌ و پربار پی‌ برده‌ است‌ و انسانها را از آنچه‌ پیشینیان‌ و مردم‌ سرزمینش‌ بیان‌ کرده‌ بودند، آگاه‌ ساخته‌ است‌ و این‌ بیشینه آن‌ چیزی‌ است‌ که‌ یک‌ انسان‌ که‌ برای‌ نخستین‌ بار دست‌ به‌ جدا کردن‌ امور درهم‌ آمیخته‌ و به‌ سامان‌ کردن‌ چیزهای‌ تباه‌ شده‌ می‌زند، بدان‌ توانایی‌ دارد و سزاوار است‌ که‌ کسانی‌ که‌ پس‌ از وی‌ می‌آیند، پراکندگیهای‌ او را گرد آورند و هر جا شکافی‌ در آنچه‌ او بنا کرده‌ است‌، می‌یابند، پر کنند و از اصولی‌ که‌ وی‌ عرضه‌ کرده‌ است‌، نتایج‌ فرعی‌ را به‌ دست‌ آورند. اما از کسانی‌ که‌ پس‌ از وی‌ (ارسطو) آمده‌اند، هیچ‌ کس‌ نتوانسته‌ است‌ از عهده آنچه‌ از او به‌ میراث‌ برده‌ است‌، برآید، بلکه‌ عمرش‌ در راه‌ فهمیدن‌ آنچه‌ وی‌ به‌ درستی‌ گفته‌ است‌، یا در تعصّب‌ ورزی‌ به‌ برخی‌ از خطاها یا کمبودهای‌ وی‌، سپری‌ شده‌ است‌ و نیز در همه عمر خود به‌ آنچه‌ پیشینیان‌ گفته‌اند، سرگرم‌ شده‌ و مهلت‌ آن‌ را نداشته‌ است‌ که‌ به‌ عقل‌ خود رجوع‌ کند، یا اگر هم‌ فرصتی‌ یافته‌ است‌، به‌ خود روا نمی‌داشته‌ است‌ که‌ به‌ سخنان‌ پیشینیان‌ چنان‌ بنگرد که‌ می‌توان‌ بر آن‌ها افزود یا آن‌ها را اصلاح‌ کرد با در آن‌ها بازنگری‌ کرد. اما برای‌ ما، از همان‌ آغاز اشتغال‌ به‌ آن‌ (یعنی‌ فلسفه‌) فهمیدن‌ آنچه‌ ایشان‌ گفته‌اند، آسان‌ بود و دور نیست‌ که‌ از سوی‌ غیر یونانیان‌ نیز دانشهایی‌ به‌ ما رسیده‌ باشد و زمانی‌ که‌ ما بدان‌ اشتغال‌ داشتیم‌ آغاز جوانی‌ ما بود و به‌ یاری‌ توفیق‌ الهی‌ در کوته‌ زمانی‌ توانستیم‌ آنچه‌ را که‌ پیشینیان‌ به‌ میراث‌ نهاده‌ بودند، دریابیم‌. سپس‌ همه آن‌ را با شاخه‌ای‌ از دانشی‌ که‌ یونانیان‌ آن‌ را منطق‌ می‌نامند (و دور نیست‌ که‌ نزد «مشرقیان‌» نام‌ دیگری‌ داشته‌ باشد) حرف‌ به‌ حرف‌ مقابله‌ کردیم‌ و از آنچه‌ (میان‌ آن‌ دو) موافق‌ است‌ یا ناموافق‌، آگاه‌ شدیم‌ و وضعیت‌ و وجه‌ هر چیزی‌ را جست‌ و جو کردیم‌ تا اینکه‌ درستی‌ آنچه‌ درست‌ بود و نادرستی‌ آنچه‌ نادرست‌ بود آشکار شد…، اما از آن‌جا که‌ مشتغلان‌ به‌ دانش‌ به‌ مشاییان‌ یونانی‌ سخت‌ وابسته‌ و دلبسته‌ بودند، ما خوش‌ نداشتیم‌ که‌ راه‌ مخالف‌ برویم‌ و با همگان‌ ناسازگاری‌ کنیم‌. بدین‌ سان‌ به‌ ایشان‌ پیوستیم‌ و نسبت‌ به‌ مشاییان‌ تعصب‌ ورزیدیم‌، زیرا ایشان‌ بیش‌ از گروههای‌ دیگر سزاوار تعصب‌ ورزیدنند. بنابراین‌ ما آنچه‌ را که‌ ایشان‌ خواهان‌ آن‌ بودند، ولی‌ کوتاهی‌ کرده‌ و به‌ مقصود نرسیده‌ بودند، کامل‌ کردیم‌ و از اشتباههای‌ ایشان‌ چشم‌ پوشیدیم‌ و آن‌ها را توجیه‌ کردیم‌، در حالی‌ که‌ از نقصان‌ آن‌ آگاه‌ بودیم‌ و اگر هم‌ با ایشان‌ آشکارا مخالفت‌ کردیم‌، در چیزهایی‌ بود که‌ تحمل‌ آن‌ امکان‌ نداشت‌. اما در بیش‌تر موارد، آن‌ خطاها را نادیده‌ انگاشتیم‌.

ملاصدرا باحتمال قوی در حدود سال (1010 هـ / 1602 م) به شهر خود شیراز بازگشته است. وی ثروت و املاك پدری بسیاری در شیراز داشت كه ممكن است یكی از دلائل بازگشت او به شیراز، اداره آنها بوده است.

وی كه سرمایهای بسیار و منبعی سرشار از دانش و بویژه فلسفه داشت و خود او با نوآوریهایش آراء جدیدی را ابراز نموده بود، در شیراز بساط تدریس را گسترانده و از اطراف شاگردان بسیاری گرد او آمده بودند. اما رقبای او كه مانند بسیاری از فیلسوفان و متكلمان، از فلاسفه پیش از خود تقلید مینمودند، و از طرفی موقعیت اجتماعی خود را نزد دیگران در خطر میدیدند یا بانگیزه دفاع از عقاید خود و شاید از روی حسادت، بنای بدرفتاری را با وی گذاشتند و آراء نو او را بمسخره گرفتند و به او توهین روا داشتند.

این رفتارها و فشارها با روح لطیف ملاصدرا نمیساخت و از طرفی ایمان و دین و تقوای او به او اجازه عمل متقابل و معامله بمثل را نمیداد; از اینرو از شیراز بصورت قهر بیرون آمد و به شهر قم رفت كه در آن هنگام هنوز مركز مهم علمی و فلسفی نشده بود. این شهر مذهبی مدفن قدیسه معصومه دختر پیشوای هفتم شیعیان (امام موسی كاظم(علیه السلام)) از فرزندان و نوادگان پیامبر(صلی الله علیه وآله)و خواهر امام رضا(علیه السلام) پیشوای هشتم شیعه است و علما و مردان بزرگی نیز در آن شهر مدفونند و سابقه تاریخی طولانی بدنبال دارد. (بیش از پانزده قرن سابقه، و گفته میشود كه پیش از اسلام نام آن كوریانا بوده است).

ملاصدرا در خود شهر قم هم نماند و بسبب گرما و بدی آب و هوا و شاید دلایل اجتماعی مشابه شیراز به روستایی بنام كَهَكْ در نزدیك شهر قم منزل گزید و آثار خانه اشرافی او در آن روستا هنوز باقی است.

افسردگی و شكست روحی ملاصدرا سبب گردید كه تا مدتی درس و بحث را رها كند و همانگونه كه خود وی در مقدمه كتاب بزرگ خود ـ اسفار ـ گفته است، عمر خود را به عبادت و روزه و ریاضت بگذراند و از این فرصت جبری كه زمانه برای وی فراهم كرده بود، مراحل و مقامات معنوی عرفانی را با شتاب بیشتری طی كند و به بالاترین درجه معنویت و حتی قداست برسد.

وی در این دوران ـ كه از نظر معنوی دوران طلائی زندگانی اوست ـ علیرغم افسردگی و غمزدگی، توانست به مرحله كشف و شهود غیب برسد و حقایق فلسفی را نه در ذهن كه با دیده دل ببیند و همین سبب شد كه مكتب فلسفی خود را كامل سازد. این انزوا و ترك تألیف و تدریس ادامه داشت تا اینكه در مراحل كشف و شهود غیبی، دستور یافت كه بسوی جامعه برگردد و دست به تألیف و تدریس و نشر و پخش مكتب و یافتههای خود نماید.

دوران سكوت و انزوای او اگر در حدود پنج سال باشد وی در حدود سال (1015 هـ / 1607 م) سكوت را شكسته و قلم بدست گرفته و به تألیف چند كتاب از جمله كتاب بزرگ و دائرةالمعارف فلسفی خود بنام اسفار[2] پرداخته و بخش اول آنرا در مباحث وجود به پایان برده است.

وی تا حدود سال (1040 هـ / 1632 م) به شیراز باز نگشت و در شهر قم ماند و در آن شهر حوزه فلسفی بوجود آورد و شاگردان بسیاری را پرورش داد و در تمام این مدت به نوشتن كتب معروف خود مشغول بود یا رسالههایی در پاسخ فلاسفه همزمان خود مینوشت. دو تن از شاگردان معروف او بنام فیاض لاهیجی و فیض كاشانی هستند كه هر دو داماد ملاصدرا شدند و مكتب او را ترویج كردند. شرح كتابهای او را در بخش مربوط به معرفی كتب یاد خواهیم كرد.

فایل ورد 72 ص

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طرح برچسب گلاب قالب دار، طراحی شده با فتوشاپ

طرح برچسب گلاب قالب دار، طراحی شده با فتوشاپ

دسته بندی فایل های لایه باز و PSD
فرمت فایل zip
حجم فایل 2.426 مگا بایت
تعداد صفحات 1
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طرح برچسب گلاب قالب دار ، طراحی شده با فتوشاپ

طرح برچسب گلاب قالب دار psd

* مناسب برای دیگر عرقیات

*فرمت اصلی فایل psd

*cmyk

* کیفیت رزولیشن 300

*اندازه 16 در 5.5 سانتی متر

*استفاده شده از وکتور ها

*قابلیت تغییر رنگ در فتوشاپ

*برنامه های مورد نیاز برای ویرایش winrar و فتوشاپ

*قابلیت ویرایش به آسانی (استفاده شده از وکتورها و قابل تغییر رنگ آنها)

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طرح لایه باز ارده ممتاز مخصوص به صورت قالب دار

طرح لایه باز ارده ممتاز مخصوص به صورت قالب دار

دسته بندی فایل های لایه باز و PSD
فرمت فایل zip
حجم فایل 5.635 مگا بایت
تعداد صفحات 1
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اندازه 8در 22 سانتی متر

برچسب لایه باز ارده

طرح لایه باز ارده کنجد

استفاده شده از وکتورها در فتوشاپ

حالت چهار رنگ cmyk مناسب برای تمامی دستگاه های چاپ

قابل ویرایش تمامی متون

psd ، قابل ویرایش

برچسبها:

برچسب ارده لیبل ارده طرح لایه باز ارده ممتاز لایه باز ارده کنجد لیبل ارده طرح ارده

نرم افزار مورد نیاز winrar و فتوشاپ

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طرح جدید آگهی فوت مادر

طرح جدید آگهی فوت مادر

دسته بندی فایل های لایه باز و PSD
فرمت فایل zip
حجم فایل 40.646 مگا بایت
تعداد صفحات 1
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طرح جدید آگهی فوت مادر

دانلود فایل آماده آگهی ترحیم مادر به صورت لایه باز

دانلود فایل آماده آگهی ترحیم مادر psd

همراه با مراسم هفت

فرمت فایل psd

کیفیت رزولیشن 300

مناسب برای چاپ

طرح لایه باز آگهی فوت مادر ، ترحیم مادر

لایه باز

قابل ویرایش متون

فرمت فایل psd

کیفیت مناسب برای چاپ

قیمت بسیار مناسب

برنامه های مورد نیاز فتوشاپ و winrar

برچسبها :

طرح لایه باز آگهی فوت مادر آگهی ترحیم مادر متن نوشته ترحیم مادر اعلامیه فوت مادر طرح آگهی فوت مادر طرح های آگهی ترحیم آگهی هفت اعلامیه هفتم

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آگهی ترحیم پدر PSD، اعلامیه ترحیم پدر جدید

آگهی ترحیم پدر PSD، اعلامیه ترحیم پدر جدید

دسته بندی فایل های لایه باز و PSD
فرمت فایل zip
حجم فایل 45.904 مگا بایت
تعداد صفحات 1
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آگهی ترحیم پدر PSD ، اعلامیه ترحیم پدر جدید

طرح آماده و از پیش طراحی شده اعلامیه ترحیم (آگهی رنگی فوت) با کیفیت بالا و امکان چاپ تا ابعاد A3

پسوند فایل:

PSD لایه باز

ابعاد:

A4

رزولوشن/مد:

300

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

کتاب شناسی؛ هستی از نظر فلسفه و عرفان

کتاب شناسی؛ هستی از نظر فلسفه و عرفان

دسته بندی فلسفه و منطق
فرمت فایل pdf
حجم فایل 151 کیلو بایت
تعداد صفحات 7
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

نگارنده این فایل، فارغ التحصیل دانشگاه رضوی مشهد در رشته فلسفه و مدرس دانشگاه و ویراستار متون فلسفی است. با علم کافی به مفاهیم و اصطلاحات فلسفی و صرف وقت بسیار و با رعایت نکات نگارشی و تسلط بر هنر خلاصه نویسی به تهیه این فایل اقدام کردم.

شما با خواندن یک فایل 7 صفحه ای به محتوای یک کتاب 326 صفحه ای پی می برید. این فایل در واقع، عصاره کتابی است که با یک پیشگفتار و یک مقدمه آغاز می شود و مشتمل بر 20 فصل است. در این فایل، کوشش شده، در عین اینکه مطالب کتاب با ایجاز و زبانی همه فهم و روان عرضه شود، اما امانتداری در بیان نکته نظرات استاد آشتیانی حفظ شده است.

در این فایل، ابتدا به معرفی شناسنامه کتاب اشاره شده سپس به شناسایی فصل به فصل کتاب با نهایت ظرافت پرداخته شده است. شیوه ما در این فایل، اینگونه است که مفاهیم یک پاراگراف 7-8 سطری را در یک سطر، به شما خواننده منتقل کنیم و از ذکر مطالب تکراری صرفنظر کردیم.

این فایل از دو جهت بسیار حائز اهمیت است: 1-اساسا کتاب شناسی و معرفی اجمالی یک اثر فلسفی برای عموم، زمان بر و علاقه وافری طلب می کند.2 -شما خواننده گرامی با صرف حداقل وقت و قیمت بسیار عالی به همان محتوا و عمق کتاب پی می برید که یک نفر با خواندن اصل کتاب و صرف زمان طولانی به آن دست می یابد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود تحقیق مقاومت الکتریکی

دانلود تحقیق مقاومت الکتریکی

دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 294 کیلو بایت
تعداد صفحات 11
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

نمونه مقاومت با کدهای رنگی

مقاومت الکتریکی (به انگلیسی: Electrical resistance) بیانگر مقاومت یک جسم فیزیکی در برابر عبور جریان الکتریکی از آن است. واحد بین‌المللی (SI) مقاومت الکتریکی، اهم است. مقدار معکوس این کمیت رسانایی الکتریکی نام دارد که با زیمنس اندازه‌گیری می‌شود. مقاومت الکتریکی یک شی، جریان الکتریکی را تحت اختلاف پتانسیل مشخص بین دو سر شی، به دست می‌دهد: مقاومت الکتریکی، مؤلفه الکتریکی مؤثر دوطرفه ای است که برای ایجاد مقاومت الکتریکی در مدار، قرار داده می شود.

شدت جریان عبوری از یک مقاومت رابطه مستقیمی با ولتا‍‍‍‍ژ عبوری از دو سر مقاومت دارد. این رابطه توسط قانون اهم نمایش داده می شود:

در این معادله

 • R: مقاومت شی در واحد اهم.
 • V: اختلاف پتانسیل دو سر شی در واحد ولت.
 • I :جریان الکتریکی عبوری از شی در واحد آمپر

است. نسبت ولتاژی عبوری از دو سر مقاومت به شدت جریان مدار، میزان مقاومت نامیده می شود و این میزان در مقاومت های معمولی که با درجه هایشان کار می کنند می تواند ثابت (مستقل از ولتاژ) در نظر گرفته شود.

مقاومت ها اجزای عمده مدارهای الکترونیکی، و بسیار کاربردی در تجهیزات الکترونیکی هستند. مقاومت های کاربردی می تواند از ترکیبات و لایه های متفاوت و همچنین از سیم مقاومتی (سیمی که از جنس آلیاژی با مقاومت بالا مانند آلیاژ نیکل و کروم باشد) ساخته شوند. مقاومت ها در داخل تراشه ها هم عمل می کنند. به خصوص در دستگاه های آنالوگ، که مقاومت ها می توانند با مدار چاپی و مدار ترکیبی متحد شوند.

کارکرد پذیری الکتریکی یک مقاومت توسط میزان مقاومت آن مشخص می شود: مقاومت های عادی و تجاری تا بیش از نه برابر بزرگتر قابل ساخت هستند. هرگاه میزان مقاومت در یک طراحی الکترونیکی در نظر گرفته شود، درستی میزان مقاومت ممکن است برای دقت وبررسی تلرانس ساخت و تولید مقاومت های درنظر گرفته شده، مطابق با کاربرد ویژه آن، مورد نیاز باشد. ضریب دمایی میزان مقاومت هم ممکن است در برخی برنامه های کاربردی دقیق از دغدغه ها باشد. مقاومت های کاربردی همچنین برای داشتن میزان توان ماکزیممی تخصیص می یابند که در آن از اتلاف بیش از حد توان قابل پیش بینی مقاومت در یک مدارخاص جلوگیری شود:

که این نگرانی عمده در میزان توان برنامه های کاربردی الکترونیکی است. مقاومت هایی با میزان توان بالا از لحاظ فیزیکی بزرگتر هستند و ممکن است به گرماخور نیاز پیدا کنند. در مداری با ولتاژ بالا، دقت و بررسی باید بعضی اوقات با حداکثر ولتاژی که از مقاومت می توان به کار گرفت در نظر گرفته شود.

مقاومت های کاربردی یک القاوری سری و یک ظرفیت خازنی موازی کوچک دارند. این خصوصیات می تواند در کاربردهای آن با فرکانس بالا نقش مهمی را ایفا کند. در یک تقویت کننده یا یک پیش تقویت کننده با نویز پایین، مشخصات نویز یک مقاومت ممکن است مسئله ساز باشند. القاوری ناخواسته، نویز بیش از حد، و ضریب دمایی، بسیار وابسته به فن آوری استفاده شده در ساخت و تولید مقاومت هستند. در حالت عادی این عوامل برای خانواده خاصی از مقاومت های تولید شده جهت استفاده در یک فن آوری خاص اختصاص می یابند. خانواده ای از مقاومت های مجزا هم طبق فاکتور فرمش، که اندازه دستگاه و موقعیت رساناها ( یا دو سر) آن را متناسب با ساخت و تولید کاربردی مدارها در نظر می گیرد، قابل تشخیص می شود.

واحدها

اهم (نشان: Ω) واحد SI میزان مقاومت الکتریکی است که به پاس خدمات جرج سیمون اهم این نام بر آن نهاده شد. یک اهم معادل یک ولت بر آمپر است. چون مقاومت ها، در محدوده مقادیر بسیار زیادی، تولید می شوند، واحدهای مشتق شده میلی اهم (1 mΩ = 10−3 Ω)، کیلواهم (1 kΩ = 103 Ω)، و مگا اهم (1 MΩ = 106 Ω) هم در حالت کلی برای اندازگیری میزان مقاومت، استفاده می شوند.

میزان تقابل مقاومت R را رسانایی الکتریکی نامیده و با G = 1/R نشان می دهیم. واحد اندازگیری آن زیمنس (یکا) ( در واحدSI ) است ولی گاهی اوقات از واحد قبلی آن یعنی mho استفاده می شود. زیمنس در تقابل با یک اهم است.

اگرچه مفهوم ضریب هدایت اغلب در تحلیل مدار استفاده می شود، مقاومت های کاربردی همیشه در حیطه میزان مقاومت آنها (اهم) نسبت به ضریب هدایت ارزیابی می شوند.

عوامل موثر بر مقاومت

تاثیر جنس طول و مساحت سطح مقطع

مقاومت به اختلاف پتانسیل و جریان عبوری وابسته نیست بلکه جنس و شکل ماده بستگی دارد. مثلا برای محاسبه مقاومت یک سیم از رابطهٔ زیر استفاده می‌شود:

که در آن

 • R: مقاومت بر حسب اهم (Ω)
 • ρ: مقاومت مخصوص سیم بر حسب اهم در متر (Ω.m)
 • l: درازای سیم بر حسب m
 • A: سطح مقطع سیم برحسب متر مربع (m^2)

اثر دما بر مقاومت

افزایش دما در اجسام رسانا باعث افزیش مقاومت می شود ولی افزایش دما در اجسام نیم رسانا باعث کاهش مقاومت می گردد.

به هم بستن مقاومتها

مقاومت به صورت موازی

وقتی مقاومت هارا به صورت موازی قرار می دهیم رفتار میکنند متفاوت از سری به طور کلی اگر یک مقاومت دارید که مقدار مشخصی دارد و مقاومت های دیگر را به صورت موازی قرار دهیم مقاومت کل کمتر می شود.مقاومت ها در یک ساختاربندی موازی دارای اختلاف پتانسیل (ولتاژ) یکسان هستند و جریانی که از آنها عبور می کند با هم جمع می شوند. رسانایی الکتریکی مقاومت ها برای تعیین میزان رسانایی شبکه با هم جمع می شوند. بنابراین مقاومت معادل (Req) موجود در شبکه، قابل محاسبه است:

تعدادی مقاومت که بصورت موازی بسته شده‌اند.

میزان مقاومت معادل موازی را می توان در معادلات، با دو خط عمودی “||” (مانند هندسه) به عنوان یک نماد ساده نمایش داد. بعضی اوقات درموردی که صفحه کلید فاقد نشانه خط عمودی است از دو خط مورب “//” به جای “||” استفاده می شود. در این مورد دو مقاومت موازی با فرمول زیر قابل محاسبه هستند:

در حالت خاص میزان مقاومت N مقاومت متصل شده به طور موازی که از میزان مقاومت یکسان R هستند با R/N نمایش داده می شود.

مقاومت به صورت سری

در ساختار بندی به صورت سری، جریان عبوری از تمام مقاومت ها یکسان است ولی ولتاژ دو سر هر مقاومت به میزان مقاومت آن وابسته است. اختلاف پتانسیل (ولتاژ) هنگام عبور از شبکه برابر مجموع آن ولتاژهاست. بنابراین میزان مقاومت کلی می تواند از حاصل جمع آن مقاومت ها بدست آید:

تعدادی مقاومت که بصورت سری بسته شده‌اند.

در حالت خاص، میزان مقاومت N مقاومت اتصال یافته به طور سری، که هر کدام با میزان مقاومت R یکسان هستند با NR نمایش داده می شود.

ترکیب مقاومتهای سری و موازی

یک شبکه مقاومت که ترکیبی از اتصالات سری و موازی است می تواند به قسمت های کوچکتری که یا موازی و یا سری هستند شکسته شود. برای مثال،

اتصال سری و موازی تعدادی مقاومت.

فایل ورد 11 ص

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود تحقیق مضرات استفاده از تلفن همراه در بچه ها

دانلود تحقیق مضرات استفاده از تلفن همراه در بچه ها

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 84 کیلو بایت
تعداد صفحات 21
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فهرست مطالب

مقدمه: 1

مفهوم شبهه غیر محصوره 4

توضیح مفهومی.. 4

تنبیه هفتم از تنبیهات باب اشتغال: 7

تحریر محل نزاع: 7

مقام ثانی حکم علم اجمالی در شبهات غیر محصوره: 8

نظر مشهور: 8

نظر آخوند: 8

وجه شیخ انصاری: 9

پرسش و پاسخ اشکالات وجه شیخ انصاری: 9

نتیجه گیری.. 18

منابع. 19

مقدمه:

شبهه غیر محصوره

در دو مقام از این شبهه بحث می‌شود؛

مقام اول: در تعریف آن است که غیر محصوره به چه معنائی می‌باشد.

مقام دوم: در بیان حکم آن شبهه است.

مقام اول: تعریف و تعیین شبهه غیرمحصوره

برای تعریف و تشخیص شبهه غیر محصوره، وجوهی بیان شده است که باید بررسی شود تا ملاک و ضابطه‌ی صحیح از غیر آن، مشخّص گردد.

قول اول

شبهه غیرمحصوره، شبهه‌ای است که شمارش اطراف آن، برای ما متعسر باشد.

اشکال
اولاٌ؛ عسری بودن شمارش نمی‌تواند ضابطه‌ای درست باشد چون به حسب اختلاف اشخاص و زمانها، مختلف می‌گردد مثلاً شمارش هزار طرف در یک ساعت، عسری است اما برای یک روز، عسری در شمارشش نیست.
ثانیاً؛ نسبت به موارد هم مختلف می‌باشد مثل اینکه، مردد شدن یک گوسفند بین هزار گوسفند شهر مثلاً، بدون شک، شبهه غیرمحصوره می‌باشد ولی تردّد یک حبه‌ی قند در بین هزار حبه‌ی قند موجود در یک ظرف، شبهه غیرمحصوره نیست.

قول دوم

مرحوم شیخ برای تعریف و تبیین این شبهه فرمودند: هر شبهه‌ای که احتمال تکلیف در هر یک از اطراف آن، احتمال موهومی باشد، آن شبهه، غیرمحصوره خواهد بود.

اشکال
اولاً؛ این ضابطه نیست بلکه احاله امر به یک امر مجهولی می‌باشد چون وهم، دارای مراتب متعدد و زیادیست.[2] ثانیاً؛ موهوم بودن احتمال تکلیف در طرفی از اطراف علم اجمالی، مانع تنجیز علم در آن نمی‌گردد، بلکه احتمال تکلیف در هر مرتبه‌ای باشد، احتمال عقاب هم وجود دارد و تکلیف، منجّز است تا اینکه مؤمّنی اقامه شود.
قول سوم

شبهه غیرمحصوره، شبهه‌ایست که موافقت قطعیه‌ی آن موجب عسر و حرج می‌گردد، این ضابطه در مورد اطراف شبهه وجوبیه کاربرد دارد چراکه موافقت قطعیه، نسبت به شبهه تحریمیه، هرچند زیاد باشد موجب عسر نمی‌گردد چون ترک امور زیاد، سخت نیست.

اشکال

اولاً؛ اگر عسر پیش بیاید خود عسر و حرج، مانع تنجیز خواهد بود هرچند اطراف شبهه، کم باشد پس این ضابطه، نمی‌تواند درست باشد.

ثانیاً؛ عسر، مطلقا موجب رفع تکلیف نمی‌شود بلکه بمقداری جلوی تکلیف را می‌گیرد که عسر هم مرتفع شود و تکلیف نسبت به مابقی، باقی می‌ماند.

قول چهارم

ملاک در تعیین شبهه غیرمحصوره، عرف است یعنی هرجا عرفاً غیر محصوره صادق باشد، حکم آن شبهه را خواهد داشت، به همین جهت موارد، مختلف خواهند بود.

اشکال
اولاً؛ کلمه‌ی «شبهه غیرمحصوره» در موضوع دلیل شرعی نیامده تا برای تشخیص معنایش بتوان به عرف مراجعه نمود بلکه از اصطلاحات جدیدی است که بین علماء مطرح شده است.

ثانیاً؛ خود این عرف هم ضابطه‌ای مشخّص برای تمییز موارد محصور از غیر محصور ندارد چون حصر و غیر حصر، از امور اضافی است که به اختلاف أشخاص و زمانها، مختلف و متفاوت می‌گردد.

قول پنجم

این قول، مختار محقق نائینی می‌باشد ایشان ملاکی برای شبهه تحریمیه بیان نمودند و آن اینست که؛ شبهه غیر محصوره، عادةً مکلف، قادر به مخالفت و عصیانش نباشد. این ضابطه نسبت به واجبات نیست چون ترک همه واجبات، ممکن است.

اشکال
اولاً؛ عدم تمکن از مخالفت، اختصاص به غیرمحصوره ندارد بلکه گاهی در شبهه محصوره،هم متمکّن از مخالفت همه اطراف نیست مثل اینکه شخص نتواند آب یا دواء هر پنج ظرف را بخورد و استفاده نماید، پس این ضابطه، نمی‌تواند ضابطه‌ی تامّی باشد.

ثانیاً؛ این ملاک هم نسبت به اشخاص و زمانها مختلف خواهد بود پس نمی‌تواند ملاک معیّنی برای تشخیص شبهه غیرمحصوره باشد.

قول ششم

این قول، مختار سیدناالاستاد می‌باشد که در منهاج الصالحین بیان فرمودند؛

قال رحمه الله: و إذا اشتبه المباح بالمغصوب، حرم التصرف بكل منهما و لكن لو غسل نجس بأحدهما طهر، و لا یرفع بأحدهما الحدث، و إذا كانت أطراف الشبهة غیر محصورة جاز الاستعمال مطلقا، و ضابط غیر المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا یوجب خروج بعضها عن مورد التكلیف.

ضابطه را چنین بیان فرمودند: اطراف شبهه به حدّی برسد که موجب شود برخی از اطراف از مورد تکلیف خارج شود، بنابراین در غیرمحصوره بودن شبهه دو چیز معتبر است؛

یک: کثرت اطراف شبهه.

دو: خروج بعضی از اطراف از مورد ابتلاء.

سیاتی الکلام.

فایل ورد 21 ص

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود تحقیق مراحل رشد سه گانه جنین

دانلود تحقیق مراحل رشد سه گانه جنین

دسته بندی مامایی
فرمت فایل doc
حجم فایل 99 کیلو بایت
تعداد صفحات 15
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تمام موجودات زنده تولید مثل می کنند. در انسان تولید مثل به وسیله دو نوع سلول انجام می پذیرد:

اسپرم ها که به وسیله بیضه های مرد ساخته می شوند و تخمک ها که به وسیله تخمدان های زن تولید می شوند.

هر یک از این سلول ها نیمی از مجموعه DNA (ماده ژنتیک) را در خود دارند. آنها از طریق مقاربت جنسی، کنار هم قرار می گیرند؛ اگر یک اسپرم وارد یک تخمک شود و آن را بارور کند، DNA مرد و زن ترکیب شده، سلول های جدیدی حاصل می شوند. بارداری زمانی رخ می دهد که این سلول ها خود را در رحم جای می دهند. در طول بارداری که حدود ۴۰ ‌هفته (۹‌‌ماه) طول می کشد، این سلول ها تکامل یافته، نوزاد را به وجود می آورند.

آغاز بارداری

سلولی که از اتصال تخمک و اسپرم حاصل می شود، تخم نام دارد.

در عرض۲ ‌روز پس از بارداری، تخم سفر خود را از طریق لوله حمل تخمک به سمت رحم آغاز می کنند که این امر با فعالیت عضلات جدار لوله میسر می شود.

در همین زمان، تخم خود را مکرراً‌ تقسیم می کند تا مجموعه ای از سلول ها به نام “مورولا” حاصل شود. پس از ۵ ‌تا ۷ ‌روز این مجموعه سلول به رحم می رسد. این مجموعه خود را به صورت امنی در “آندومتر” (سطح داخلی رحم) جای می دهد و به رشد خود ادامه می دهد. از این لحظه به بعد از بارداری به خوبی تثبیت می شود. یک بخش از مجموعه سلولـی به داخل آندومتر رشد می کند و تبدیل به جــفت می شود کـه نوزاد در حال تکامل را تغذیه می کند. بقیه سلول ها که نوزاد به وسیله آنها رشد خواهد کرد، تبدیل به جنین می شوند.

از تخمک تا جنین

با تقسیم سلول های در حال عبور از لوله حمل تخمک،‌ تعداد آنها هر ۱۲ ‌ساعت دو برابر می شود. وقتی مجموعه سلولی به رحم می رسد، شامل صدها سلول است. وقتی سلول ها در سطح داخلی رحم جای می گیرند،‌ تکامل خود را برای تشکیل یک جنین آغاز می کنند.

چگونگی تغذیه جنین

جنین برای برآوردن نیازهای خود به اکسیژن، مواد غذایی و پادتن های ضد عفونت و همچنین برای دفع مواد زائد خود به مادرش وابسته است.

این مواد در داخل جفت که عضوی متصل به سطح داخلی رحم است و از طریق طناب نافـی به نـوزاد مرتبـط مـی شود، بین خـون مادر و خـون جنیـن مبادله مـی شوند. در جفت، خون مادر و جنین نزدیک هم قرار می گیرند، ولی واقعاً مخلوط نمی شوند.

عروق خونی در جفت

عروق خونی طناب نافی در جایی که به جفت می رسند، ساختارهایی به نام “پرز” را تشکیل می دهند و پرزها به سمت نواحی حاوی خون مادر پیشروری می کنند. “کوریون” که غشایی است که مواد غذایی و سـایر مـواد از طـریق آن عبــور مـی کنند، آنها را محصور می کند.

تکامل جنین

جنین در کیسـه ای در داخـل رحم تـکامـل می یابد.

مایع آمنیوتیک مثل یک ضربه گیر برای این کیسه عمل می کند و تغذیه آن نیز به وسیله خون بند ناف انجام می گیرد. محصول بارداری در ۸ ‌هفته اول، “رویان” نام دارد. در این مدت، اندام ها، سر و ظاهر صورت شکل می گیرد؛ بیشتر اعضا تشکیل می شوند و قلب شروع به ضربان می کند. رویـان بعـد از ۸‌‌ ‌هـفـتـه، جنیـن نامیـده مـی شود. تکامل ساختارهای بدن در سراسر بارداری ادامه می یابد.

عموما در انسان ها دوران بارداری تقریبا ۳۸ هفته طول می کشد ‏که از زمان لقاح، یا از حاملگی، ‏تا تولد محاسبه می شود. در مدت ۸ هفته بعد از لقاح، ‏آن انسان در حال رشد را جنین می نامند، ‏که معنی آن “بزرگ شدنی در داخل” است. ‏این زمانی که دوران جنینی نامیده می شود، ‏با تشکیل سیستمهای اصلی بدن ‏مصادف است.

از زمان تکمیل ۸ هفته ای تا آخر وضع حمل، انسان در حال رشد را “رویان” می نامند، ‏که به معنی “اولاد زائیده نشده” می باشد. ‏در خلال این دوران، که دوران رویانی نامیده می شود، ‏بدن بزرگتر شده و سیستمهای آن شروع به کار می کنند.

تمام سنین جنینی و رویانی در این برنامه ‏به زمان آغاز شده از زمان لقاح اشاره می کنند.

از دیدگاه زیست شناسی، رشد انسان از لقاح شروع می شود: ‏وقتیکه یک زن و یک مرد هر دو ۲۳ کروموزوم خود را بواسطه ‏پیوند سلولهای تناسلی خود ترکیب می کنند.

سلول تناسلی یک زن را عموما “تخمک” می نامند، ‏ولی کلمه صحیح آن “اوسیت” است.

‏همچنین، سلول تناسلی یک مرد را بیشتر افراد ‏به عنوان “اسپرم” می شناسند، ‏ولی اصطلاح صحیح آن “منی دانه” (اسپرماتوزون) است.

‏بعد از رها شدن اوسیت تولید از تخم دان زنی در نتیجه عملی که آن را ‏تولید اوول کردن نامیده می شود. ‏اوسیت و اسپرماتوزون ‏در داخل یکی از مجرای های رحمی متحد می گردند، ‏که غالبا بنام “لوله فالوپ” نامیده می شوند.

‏این مجرای های رحمی تخمدان های زن را ‏به بچه دان یا رحمش متصل می کنند.

‏این باعث ایجاد یک جنین تک سلولی که “زیگوت” نامیده می شود، میگردد، ‏که معنی آن “جفت یا به هم وصل شده” می باشد.

۴۶ کروموزوم زیگوت ‏نسخه بی نظیر ‏کامل ژنتیکی فرد جدید را نمایش می دهد. ‏این طرح کلی ‏در مولکول های بهم پیچیده DNA قرار دارد. ‏آنها حاوی دستورالعملهای رشد ‏برای تمام بدن هستند.

‏مولکل های DNA شبیه یک نردبان مارپیچ می باشند ‏که آن را بنام “مارپیچ دوبل” می شناسند. ‏پله های این نردبان از مولکول های جفتی ‏یا پایه هایی که گوانین، ‏سیتو سائین، ایندنائین، و تایمائین می نامند، ساخته می شود.

گوانین فقط با سیتو سائین جفت می شود، ‏و ایندنائین با تایمائین. ‏هر سلول انسان تقریبا ۳ میلیارد از ‏این جفت های بنیادی را دارا است.

‏DNA یک تک سلولی حاوی اطلاعات بسیار زیادی است ‏که اگر این اطلاعات بصورت کلمه آنهم ‏فقط با حرف اول نمایش داده شوند ‏به ۵/۱ میلیون صفحه نیاز خواهیم داشت!

‏اگر آن را سرتاسری پخش کنیم، ‏در یک سلول انسان این DNA برابر با ۳/۱ ۳ فوت ‏یا یک متر خواهد شد.

اگر ما هر یک از DNA های داخل ۱۰۰ تریلیون سلولهای فرد را، ‏می توانستیم باز کنیم، ‏طول آن به متجاوز از ۶۳ میلیارد مایل می رسید. ‏این مسافت ۳۴۰ برابر مسافت بین ‏زمین و خورشید است.

تقریبا ۲۴ تا ۳۰ ساعت بعد از لقاح، ‏زیگوت نخستین تقسیم سلولی را ‏با استفاده از فرآیند “میتوز” انجام می دهد. ‏یک سلول به دو قسمت، دو به چهار و به همین صورت این کار ادامه می یابد.

بعد از ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از شروع لقاح، ‏آبستنی را می توان با شناسایی یک هورمون ‏که به آن “عامل آبستنی اولیه” می گویند، تائید کرد.

در مدت ۳ تا ۴ روز بعد از لقاح، ‏سلولهای تقسیم شونده جنین دارای یک شکل کروی می گردند، ‏که این جنین را “مورولا” می خوانند.

فایل ورد 15 ص

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود تحقیق مدیریت اسلامی

دانلود تحقیق مدیریت اسلامی

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 86 کیلو بایت
تعداد صفحات 41
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

چکیده:

اخلاق اجتماعی عبارت است از کلیه رفتارهای اختیاری فرد در مقابل دیگران. چه دیگران همسر، پدر و مادر و فرزندان و یا فامیل ها و اقربائ شخص و یا غیر خویشان باشند. چه این رفتار به عنوان رفتار خاص شخص باشد و یا رفتار گروهی فرد (مانند رفتارهای اعضای یک حزب و یا گروه خاص در مقابل اشخاص و یا گروه ها و یا افراد دیگر) ، در نتیجه چون انسان موجودى است اجتماعى ، تنها در سایه اجتماع مى تواند به اهداف والاى خود دست یابد، مشکلات خود را آسانتر مرتفع کند و به سعادت مطلوب سریع تر برسد. دراین مقاله به مهمترین مباحث: اصول اخلاق اجتماعی ، خانواده ، جامعه ، عدالت وظلم ، اصلاح و افساد وآداب معاشرت اسلامی پرداخته می شود.

مقدمه

مساله مهم این است که: آیا مسائل اخلاقی در رابطه به انسانهای دیگر شکل می گیرد بطوری که اگر یک انسان تنهای تنها زندگی کند، اخلاق برای او مفهوم نخواهد داشت؟ یا این که پاره ای از مفاهیم اخلاقی درباره یک انسان تنهای تنها نیز صادق است، هر چند قسمت اعظم مسائل اخلاقی در رابطه انسانهای دیگر پیدا می شود، و از این نظر می توانیم اخلاق را به دو بخش تقسیم کنیم؟

بعضی معتقدند تمام اصول اخلاقی بازگشت به مناسبات خاص اجتماعی انسان با دیگران است، بطوری که اگر اجتماعی اصلا وجود نمی داشت و هر انسان کاملا جدا از دیگران می زیست، و هر فردی بی خبر از وجود دیگری زندگی می کرد، اخلاق اصلا مفهومی نداشت! زیرا غبطه، حسد، و تواضع، و تکبر، و حسن ظن، و عدالت، و جور، و عفت، و سخاوت، و امثال اینها همه از مسائلی است که فقط و فقط در اجتماع و برخورد انسان با دیگران، مفهوم دارد؛ بنابراین، انسان منهای اجتماع، با انسان منهای اخلاق، همراه خواهد بود.ولی در عین این که باید اعتراف کرد که بسیاری از فضائل و رذائل اخلاقی با زندگی اجتماعی انسان بستگی دارد، چنان نیست که این مساله عمومیت داشته باشد، زیرا بسیاری از مسائل اخلاقی هستند که فقط جنبه فردی دارند، و در مورد یک انسان تنها نیز کاملا صادق است؛ مثلا، صبر و جزع بر مسائل، شجاعت و ترس در برابر پیشامدها،استقامت و تنبلی در راه رسیدن یک فرد به هدف خود، غفلت و توجه نسبت به آفریدگار جهان، شکر و کفران در برابر نعمتهای بی پایان او و امثال این امور که علمای اخلاق در کتب اخلاقی از آن بحث نموده اند و جزء فضائل یا رذائل اخلاقی شمرده اندمی تواند جنبه فردی داشته باشد، و درباره یک فرد که زندگی کاملا جدا از اجتماع دارد نیز صدق کند، ولی پیدا است که اخلاق اجتماعی وزنه سنگینتری در علم اخلاق دارد و شخصیت انسان بیشتر بر محور آن دور می زند( ناصر مکارم شیرازی ، 1387 ، 77-76 (

اخلاق، نه تنها در نجات جامعه ومسائل اجتماعی، نقش دارد بلکه در نجات فرد و مطالب فردی نیز سهم مؤثری ایفا می کند؛ زیرا اخلاق، تنها برای ایجاد یک مدینه فاضله، شهر و یا کشور متمدن و با فرهنگ نیست؛ انسان خواه در جامعه زندگی کند، خواه در زاویه ای به سر ببرد نیازمند به اخلاق است. البته اگر جامعه ای وجود داشته باشد و کسی بخواهد عمدا از جامعه جدا بشود، هرگز در آشنایی با فن اخلاق و عمل به قوانین اخلاقی، موفق نخواهد بود(عبدالله جوادی آملی ، 1378 ، 238(

اخلاق اجتماعی

مسائلى است که محور آن ها را روابط اجتماعى انسان با دیگران تشکیل مى دهد و معمولاً اخلاق، در بیش تر موارد به این دسته ازمسائل اخلاقى اطلاق مى شود. وقتى در محاورات عرفى گفته مى شود که کسى اخلاقش خوب است یا خوب نیست، منظور همین ملکاتى است که در روابط او با دیگران خودنمایى مى کند( محمدتقى مصباح یزدى ، 1380 ، 23) دربخش اخلاق اجتماعی، که در آن ارزش‏های اخلاقی در حوزه رابطه انسان با انسان‏های دیگر بررسی می ‏شود ، نخستین مسأله ارزیابی اخلاقی نفس اجتماعی زیستن در برابر گوشه گیری و مردم گریزی است. پرسش آن است که آیا اجتماعی زیستن از نظر اسلام دارای ارزش اخلاقی و امری پسندیده است؟

نقش عامل عقلانی در ارزش‏یابی

در ارزیابی کارها، چه فردی و چه اجتماعی، بیش از هر چه باید روی عامل عقلانی تکیه کرد.میل‏ های طبیعی و عواطف، هر چند در تشکیل زندگی اجتماعی دخالت دارند، ولی ارزش اخلاقی بستگی به عامل عقلانی دارد. عامل عقلانی در این جا آن است که دستیابی انسان به مطلوب ‏های مادی و معنویش در گرو زندگی اجتماعی است.در زندگی فردی نه قادر به تأمین مصالح مادی انسان است و نه مصالح معنوی او از این رو، زندگی اجتماعی به حکم عقل مطلوب است( علی شیروانی ، 1382، 193 ). براى تعیین ارزش افعالى که به زندگىِ اجتماعى مربوط مى شود و ارزش ملکاتى که از این افعال به وجود مى آید، باید اصولى را در نظر بگیریم که براساس بینش عقلانى و توجه به واقعیاتى که در زندگىِ اجتماعى وجود دارد که عبارتند از:

الف) اصل عدل

نیاز به جامعه، براى تأمین نیازمندى هاى مادى و معنوى، یک نیاز عمومى است و اختصاصى به افراد خاصى ندارد. زندگىِ اجتماعى براى این شکل مى گیرد که همه افراد به مصالح مادى و معنوى و کمال نهایى خود نایل آیند. بنابراین، رفتار افراد در جامعه باید به گونه اى باشد که در تحقق این هدف کلى، یعنى دست یابىِ همه افراد به کمال نهایى خود، مؤثر باشد، نه آن که جمعى از افراد، فداى جمعى دیگر شوند. پس رفتار اجتماعىِ افراد در صورتى درست و ارزشمند است که به مصالح کلى جامعه بینجامد و هیچ گاه، نباید براى آن که فرد یا افرادى به منافع خود دست یابند، عده اى دیگر، از مواهب و مزایاى زندگى محروم و از هستى ساقط شوند.فرد در صورتى حاضر است در زندگىِ اجتماعى بارى را به دوش کشد و کارى انجام دهد که در منافع حاصل از آن، سهمی داشته باشد و مقتضاى حکم عقل، این است که هر فرد به اندازه اى که در زندگىِ اجتماعى و تحصیل مصالح آن مؤثر است، از نتایج زندگىِ اجتماعى نیز بهره مند شود؛ یعنى وقتى که عقل، فرد را مکلف مى کند به انجام کارهایى که نفعش به جامعه برمیگردد، در مقابل این تکلیف، حقى نیز براى فرد بر عهده اجتماع در نظر مى گیرد. از این جا است که موازنه حق و تکلیف مطرح مى شود: موازنه بین تکلیفى که به عهده فرد مى آید در برابر جامعه، با حقى که آن فرد بر عهده دیگران پیدا مى کند، و این همان عدل و قسط در مفهوم اجتماعى و اخلاق اسلامى است.

ب) اصل احسان

عدل، یک اصل مهم است؛ اما نمى تواند تنها معیار ارزش گذارى در روابط اجتماعى باشد؛ زیرا در هر جامعه، به طور طبیعى افرادى پیدا مى شوند داراى شرایط استثنایى که تنها با کار خود، قادر به تأمین نیازهاى زندگى خویش نیستند و محرومیت هاى بسیارى دارند؛ مثلا افرادى با نقص عضو متولد مى شوند که مثل دیگران قادر به تلاش و تأمین مصالح اجتماعى نیستند و گاهى درصد نقص عضو یک فرد به اندازه اى است که نفع او براى جامعه، قابل مقایسه با نیازهاى او به جامعه نیست؛ زیرا نیاز او به جامعه بسیار بیش از نفعى است که او به جامعه مى رساند.

اسلام در کنار اصل عدل، اصل احسان را مطرح مى کند. اصل احسان براى جبران کمبودها و نیازهاى چنین افرادى است که در هر جامعه وجود دارند، افرادى که نقص عضو مادرزادى دارند و یا در اثر حوادثى نقص عضو پیدا کرده اند.

با توجه به این دو مطلب، موقعیت اصل عدل و اصل احسان در اخلاق اسلامى روشن مى شود. خداوند در یک آیه، به این،دو اصل اشاره کرده، مى فرماید:

)إِنَّ اْللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالاِْحْسانِ )قطعا خداوند به عدل و احسان فرمان می‏دهد( سوره نحل/90(

ج ) اصل تقدم مصالح معنوى برمنافع مادى

اصل سوم، تقدم مصالح معنوى بر منافع مادى است. گاهى تأمین نیازهاى مادى با رعایت مصالح معنوى تزاحم پیدا مى کند. اگر در جامعه اى همه نیروى مردم صرف کارهاى اقتصادى و پیشرفت هاى مادى شود، طبعاً این جامعه در بُعد اقتصادى و زندگىِ مادى پیشرفت چشمگیرى خواهد کرد؛ زیرا همه نیروهاى مردم، در این جهت بسیج شده است. حال اگر این جامعه در بخشى از اوقات خود به معنویات بپردازد، طبیعى است که به همان میزان، از پیشرفت هاى مادى آن کاسته خواهد شد و در این جا است که میان پیشرفت مادى و معنوىِ آن جامعه، تزاحم به وجود مى آید.اگر تزاحمى بین مادیات و معنویات پیدا شد، معنویات مقدم خواهند بود؛ زیرا انسانیت انسان و کمال حقیقىِ او در سایه معنویات به دست مى آید. معنویات، انسان را به خدا نزدیک مى سازد و زندگىِ مادى، مقدمه دست یابى به معنویات و وسیله تأمین آن خواهد بود. اگر وسیله، ما را به هدف نزدیک نکند و اصل یا هدف، فداى وسیله شود، چنین وسیله اى ارزش واقعىِ خود را از دست مى دهد.در بینش اسلامى، زندگىِ مادى، مقدمه آخرت است و منافع مادى وسیله اى است براى تحقق بخشیدن به مصالح معنوى، دارایى مادى، هدف نیست بلکه وسیله اى است تا انسان بتواند به کمک آن انسانیتش را کامل کند. بنابراین اگر تزاحمى بین این دو به وجود آید، باید امور معنوى را مقدم داشت.

د) اصل رعایت اولویت

فایل ورد 41 ص

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود تحقیق مدرنیته و زن

دانلود تحقیق مدرنیته و زن

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 21 کیلو بایت
تعداد صفحات 27
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بخش اول

تحولات بورژوایی، مدرنیته و زنان در خانواده در جهان سوم

مدرنیته در بیان و توضیح نیروهای سیاسی جهانی به کار می رود که پس از عصر روشنگری منشاء تحولاتی مانند انقلاب صنعتی در اروپا و آمریکای شمالی، انقلابات بورژوایی در غرب و تحولات سیاسی مانند انقلاب کبیر فرانسه شدند. مدرنیته روبنای سیاسی، فکری و فرهنگی کاپیتالیسم بود. روند مدرنیته مبتنی بر مدرنیزاسیون تشکیل دولت های ملی، اشکال نوین قدرت و ساختار طبقاتی جدید جامعه، حقوق شهروندی، دمکراسی، جامعه مدنی، برسمیت شناختن حقوق فردی و مدنی، رشد اقتصادی و انقلاب در سیستم ارتباطات و ساختار اداری جامعه بود. سلطه کامل اقتصاد سرمایه داری در غرب در عین حال مبتنی بر توسعه امپریالیستی و ظهور کلنیالیسم غرب در بخشهای وسیعی از دنیای غرب گردید.

در جوامع خاورمیانه در این دوره، اشکال عقب مانده و ارتجاعی تولید فئودالی متکی بر سلطنت،اشرافیت و سلسله مراتب نظامی به حیات خود ادامه می دادند. فلسفه رسمی اسلام همه نرمهای اجتماعی و حقوقی و حدود و ثغور زندگی مردم را تعیین می کرد. با رشد بیشتر مناسبا ت بورژوایی در جهان و تماس بیشتر جوامع اسلامی با غرب، تداخل اسلام با تفکر بورژوایی در این جوامع آغاز گردید. از اوایل قرن نوزدهم جوامع خاورمیانه دستخوش دگرگونیهای اجتماعی عمیقی شدند. سلطه اقتصادی غرب و ظهور اقتصاد جهان سرمایه داری، تأثیر فرهنگ غرب، و سلطه رسمی و غیررسمی دولتهای استعماری اروپا بر بخشهای وسیعی از خاورمیانه در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، پارامترهای اقتصادی و سیاسی این دگرگونیهای بنیادی بودند. در اواسط قرن نوزدهم ناسیونالیسم عرب در مقابله با سلطه امپراطوری عثمانی در جوامع خاورمیانه رشد کرد و قدرت گرفت. پایان جنگ جهانی اول مقطه تعیین کننده ای در سرنوشت این جوامع بود. پس از اضمحلال امپراطوری عثمانی و دولتهای محلی ظهور کردند. اما د رسال 1916 دول بریتانیا و فرانسه خاورمیانه را به دو منطقه نفوذ و سلطه مستقیم و غیرمستقیم خود تقسیم کردند و این حاکمیت تا اواسط قرن بیستم ادامه پیدا کرد. الجزایر، تونس، مراکش، و بخشی از سودان زیر سلطه فرانسه، و مصر و بخش دیگری از سودان زیر سلطه بریتانیا قرار گرفتند. این واقعیت از یک طرف آرزوی دیرینه تشکیل امپراطوری یکپارچه اسلامی را نقش برآب کرد، و از سوی دیگر آرمان استقلال زیر پرچم ناسیونالیسم عربی را تقویت کرد.

ابتدای قرن بیستم مقطع تعیین کننده ای در تحولات اجتماعی و حرکت به سوی مدرنیته در منطقه خاورمیانه بود. این تحولات در ایران طی انقلاب مشروطه، در مصر در جنبش ملی ضدسلطه بریتانیا، و در ترکیه در نهضت ترکهای جوان بروز کرد و منشاء تحرکات سیاسی و اجتماعی مردم شد. نتیجه این روند دگرگونی برای زنان مثبت بود. بخصوص نهادها و مکانیسم های اجتماعی ریشه داری که موقعیت عقب مانده زنان را تحکیم می کرد، را تضعیف می کرد.

حضور زنان در تحصیل و اشتغال و فعالیت اجتماعی به این ترتیب از سوی بورژوازی بزرگ و متمایل به غرب و گرایش معینی در سنت ناسیونالیستی مصر طرح شد. جنبش آزادی زنان و جنبش ناسیونالیستی نوین همزمان در اواخر قرن نوزدهم در جوامع خاورمیانه ظهور کردند.

موقعیت اجتماعی نامناسب جامعه ما و وضعیت زنان ناشی از اسلام نیست. اسلام نمی خواهد زنان را از مردان جدا کند. مردان هم وظیفه دارند از تعصب، رابطه جنسی خارج از ازدواج با زنان دیگر، ازدواج اجباری، تعدد زوجات و حق بی چون و چرای خد در طلاق بپذیرند. با این تحولات بحث حقوق و حضور اجتماعی زن درجوامع خاورمیانه و سیعاً مطرح شد. در این مقطع برخی از جریانات اسلامی کوشیدند برای تأمین حضور زنان در جامعه تغییراتی در قرآن بوجود بیاروند. از جمله شیخ محمدعبدو(1905-1849) بود که در الازهر با سیدجمال الدین افغانی که ایده های پان اسلامیستی داشت آشنا شد، تحت تأثیر او قرار گرفت و در سیاست فعال شد.

تغییرات ناشی از تحولات اقتصادی و خط مشیء های دولتی چه توسط استعمارگران چه تغییرات فرهنگی و ایدئولوژیکی متعاقب آن بر زندگی زنان و مردان تأثیرات شگرفی برجای گذاشت. برای اولین بار موضوعاتی نظیر برخورد سنت اسلامی و قوانین اسلام به زنان، مجاز بودن تعدد زوجات و حق اسلامی مردان در طلاق و حجاب و جداسازی زنان از مردان آشکار و عنلی در جوامع مختلف خاورمیانه مورد بحث و جدل و سیع اجتماعی قرار گرفت و در آثار متفکران و نویسندگان این جوامع طرح شد. در جدلهای این دوران از همان آغاز تلاقی حقوق زن نه فقط با ارزشهای اسلامی بلکه با ناسیونالیسم آشکار گردید.

با نفوذ همراه با خشونت و سرکوب اروپا به جوامع عربی، تاریخ جنبش زنان و مبحث حقوق زنان در این جوامع با نفوذ همراه با خشونت و سرکو اروپا به جوامع عربی ، تاریخ جنبش زنان و مبحث حقوق زنان د راین جوامع آغاز شد/. جنبش زنان در مصر و خاورمیانه حرکتی برخاسته از تمدن، ارزشا ودیسکوریس اسلامی و شرقی نبود، بلکه ناشی از روندهایی بود که از بیرون از غرب آغاز شدند. طرح و اشاعه خواست برابری زن و مرد و رهایی زنان از در خاورمیانه به یمن نفوذ ارزشهای مدرن و بورژوایی برخاسته از غرب امکان پذیر شد.در این دوره بخشی از بورژوازی این جوامع مدافع سیستم بورژوایی غرب در سازماندهی جامعه و ارزشهای مدرن وترقیخواهی غربی بود و جوامع غربی و تحولات مدرن در آنها را الگویی یونیورسال و قابل پیاده شدن در کلیه جوامع جهانی تلقی می کرد. در ایران طی انقلاب مشروطه همه(11-1905) جریانات و ایده های عمومی ترقی اجتماعی و مدرنیسیم و رفرم به جوامع غربی بعنوان الگوی حود نگاه می کردند و با خوشبینی نسبت به غرب می خواستند این رفرمها ودگرگونی ها را در ایران عملی کنند. حتی بخشی از دستگاه اسلام و آخوندها هم از حاکم شدن قانون اساسی سبک فرانسه و بلژیک و استقرار مجلس در ایران دفاع می کردند. در این دوره آموزش زناه بعنوان بخشی از تلاش بورژوازی غرب برای سازمان دادن به جامعه از جانب جریانات اصلی ناسیونالیست طرح شد.

بخش دوم:

پست مدرنیسم: اسلام و بی حقوقی زنان خاورمیانه

مدرنیته چنانکه گفته شد روندی است شامل تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و یک دوره تاریخی است که از بعد از قرون وسطی و فئودالیسم آغاز می شود. از نظر فلسفی از کانت، هابس، و دکارت شروع و به رنسانس علمی و فرهنگی منجر شد و خرد و عقل را منشاء پیشرفت فرد و جامعه می دید. مدرنیته به یک چشم اندازعام جهان شمول متکی بود و دستآوردهای تمدن و پیشرفت بشری را قابل کاربست به همه جوامع بشری می دید. روند مدرنیته مبتنی بر دنیامیسم مدرنیزاسیون بود که شامل برسمیت شناختن حقوق فرد، در جامعه سکولاریسم، صنعتی کردن، تولید کالایی،شکل گیری شهرها، راسیونالیسم و بروکراتیسم بود که همگی مبانی جامعه مدرن سرمایه داری را تشکیل میدهد.

فایل ورد 27 ص

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود تحقیق مبدل حرارتی

دانلود تحقیق مبدل حرارتی

دسته بندی صنایع
فرمت فایل doc
حجم فایل 119 کیلو بایت
تعداد صفحات 94
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبدل های حرارتی تقریباً پرکاربرترین عضو در فرآیندهای شیمیایی اند و می توان آن ها را در بیشتر واحدهای صنعتی ملاحظه کرد. آنها وسایلی هستند که امکان انتقال انرژی گرمایی بین دو یا چند سیال در دماهای مختلف را فراهم می کنند. این عملیات می تواند بین مایع- مایع ، گاز- گاز و یا گاز- مایع انجام شود. مبدل های حرارتی به منظور خنک کردن سیال گرم و یا گرم کردن سیال با دمای پایین تر و یا هر دو مورد استفاده قرار می گیرند.

مبدل های حرارتی در محدوده وسیعی از کاربردها استفاده می شوند . این کاربردهای شامل نیروگاه ها ، پالایشگاه ها ، صنایع پتروشیمی، صنایع ساخت و تولید ، صنایع فرآیندی ، صنایع غذایی و دارویی ، صنایع ذوب فلز ، گرمایش ، تهویه مطبوع ، سیستم های تبرید و کاربردهای فضایی میباشند. مبدل های حرارتی در دستگاه های مختلف نظیر دیگ بخار ، مولد بخار ، کندانسور، اواپراتور، تبخیر کننده ها ، برج خنک کن ، پیش گرم کن فن کویل ، خنک کن و گرم کن روغن ، رادیاتور ها ، کوره ها و … کاربرد فراوان دارند.

صنایع بسیاری در طراحی انواع مبدل های حرارتی فعالیت دارند و هم چنین ، دروس متعددی در کالج ها و دانشگاه ها با نام های گوناگون در طراحی مبدل های حرارتی ارائه می گردد. محاسبات مربوط به مبدل ها کاری طولانی و گاهی خسته کننده است. مثلاً طراحی یک مبدل برای یک عملیات به خصوص نیاز به حدس های زیادی دارد که با استفاده از آن ها و طبق استانداردها می توان اندازه های یک مبدل مناسب را پیدا کرد. اما با استفاده از برنامه های کامپیوتری تمام این محاسبات توسط کامپیوتر انجام میشود و طراح برای طراحی تنها باید شرایط عملیاتی و خواص سیالات حاضر در عملیات را وارد کند. نرم افزارهای Aspen B-jac و HTFS از این موارد هستند. این نرم افزارها شامل برنامه هایی می شوند که توانایی انجام چنین محاسباتی را دارند.

در این تحقیق ابتدا توضیحاتی در مورد مبدل های حرارتی و اصول طراحی آنها بیان گردیده و در ادامه به معرفی و آشنایی با چند نرم افزار طراحی مبدلها پرداخته شده است.

دسته بندی مبدل های حرارتی

مبدل های حرارتی را می توان از جنبه های مختلف دسته بندی کرد :

 • بر اساس نوع و سطح تماس سیال سرد و گرم
 • بر اساس جهت جریان سیال سرد و گرم
 • بر اساس مکانیزم انتقال حرارت بین دو سیال سرد و گرم
 • بر اساس ساختمان مکانیکی و ساختار مبدلها

بر اساس نوع و سطح تماس سیال سرد و گرم

1- مبدل های حرارتی نوع Recuperative

در این مبدل سیال سرد و گرم توسط یک سطح جامد ثابت از یکدیگر جدا شده اند و انتقال از طریق سطح مذکور صورت می گیرد. اکثر مبدل های موجود در صنعت از این دسته هستند.

2- مبدل های حرارتی نوع Regenerative

در این مبدل ، سطح جدا کننده سیال سرد و گرم ثابت نبوده و به طور متناوب قسمت هایی از سطح مذکور در معرض حرکت سیال سرد یا گرم قرار می گیرند. این نوع مبدل ها بیشتر در مقیاس های آزمایشگاهی و تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرند.

3- مبدل های حرارتی نوع تماس مستقیم

در این نوع مبدل های حرارتی ، سیال سرد و گرم به طور مستقیم تماس حاصل نموده ( هیچ دیواره ای بین جریانهای سرد و گرم وجود ندارد ) و تبادل انرژی یا حرارت انجام می گیرد. در مبدل های تماس مستقیم ، جریانها ، دو مایع غیر قابل اختلاط و یا یک گاز و یک مایع هستند. این مبدل ها معمولا از راندمان حرارتی بالایی برخوردارند. نمونه ای از این مبدل ها ، برج های خنک کن ، کولرهای آبی و گرم کن های Open Feed Water Heater موجود در نیروگاه های بخار می باشند .

بر اساس جهت جریان سیال سرد و گرم

بر این اساس مبدل های حرارتی به سه دسته اصلی تقسیم می شوند :

الف- مبدل های حرارتی از نوع جریان همسو

 • مبدل های حرارتی از نوع جریان غیر همسو

ج – مبدل های حرارتی از نوع جریان عمود بر هم

الف- مبدل های حرارتی از نوع جریان همسو

در این نوع مبدل ها جریان سرد و گرم موازی یکدیگر و جهت جریان سیال گرم و سرد آن ها موافق یکدیگر می باشند. یعنی دو جریان سیال ، از یک انتها به مبدل وارد می شوند و هر دو در یک جهت جریان می یابند و از انتهای دیگر خارج می شوند. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که دمای سیال سرد خروجی از مبدل هیچگاه به دمای سیال گرم خروجی نمی رسد. نزدیک شدن مقدار عددی دو دمای مذکور مستلزم بکارگیری سطح انتقال حرارت موثر بسیار بزرگی می باشد.

ب- مبدل های حرارتی از نوع جریان غیر همسو

در شرایطی که جریان سیال سرد و گرم موازی یکدیگر و در خلاف جهت هم باشد مبدل را جریان غیر همسو می نامند. باید توجه داشت در این نوع مبدل ها امکان افزایش دمای سیال سرد خروجی نسبت به سیال گرم خروجی وجود دارد. این مبدلها در شرایط یکسان از سطح انتقال حرارت کمتری نسبت به مبدل های همسو برخوردار هستند.

ج- مبدل های حرارتی از نوع جریان عمود بر هم

در این نوع مبدل ها جهت جریان های سرد و گرم عمود بر هم می باشند. به عنوان متداول ترین نمونه می توان از رادیاتور اتومبیل نام برد. در آرایش جریان عمود بر هم ، بسته به طراحی ، جریان مخلوط یا غیر مخلوط نامیده می شود. سیال داخل لوله ها چون اجازه حرکت در راستای عرضی را نخواهد داشت غیر مخلوط است. سیال بیرونی برای لوله های بی پره مخلوط است چون امکان جریان عرضی سیال و یا مخلوط شدن آن وجود دارد و برای لوله های پره دار غیر مخلوط است زیرا وجود پره ها مانع از جریان آن در جهتی عمود بر جهت اصلی جریان می شود.

بر اساس مکانیزم انتقال حرارت بین سیال سرد و گرم

مبدل های حرارتی بر طبق مکانیزم انتقال گرما ، می توانند به صورت زیر دسته بندی شوند :

1- جابجایی یک فاز در هر دو سمت

2- جابجایی یک فاز در یک سمت ، جابجایی دو فاز در سمت دیگر

3- جابجایی دو فاز در هر دو سمت

در مبدل های حرارتی از قبیل اکونومایزرها ( مبدل هایی که در آن سیال از شرایط مایع مادون اشباع بسمت شرایط مایع اشباع می رود) و گرمکن های هوا در دیگ بخار ، خنک کن های میانی در کمپرسورهای چند مرحله ای ، رادیاتور خودروها ، ژنراتورها ، خنک کن های روغن ، گرم کن های مورد استفاده در گرمایش اطاقها و غیره ، در هر دو سمت سیال سرد و گرم ، انتقال گرما از طریق جابجایی یک فاز اتفاق می افتد. چگالنده ها ، دیگ های بخار و مولدهای بخار در راکتورهای آب تحت فشار در نیروگاه های هسته ای ، تبخیرکننده ها و رادیاتورهای مورد استفاده در تهویه مطبوع و گرمایش ، دارای مکانیزم های چگالش و جوشش در یکی از سطوح مبدل های حرارتی می باشند. همچنین انتقال گرمای دو فاز می تواند در هر دو سمت مبدل ، مانند شرایطی که چگالش در یک سمت و جوشش در سمت دیگر سطح انتقال گرما است ، اتفاق بیفتد. هر چند ، بدون تغییر فاز نیز می توان شکلی از انتقال گرمای جریان دوفاز داشت ، همانطور که بسترهای سیال ، مخلوط گاز و ذرات جامد ، به سطح گرمایی ، یا از آن سطح ، گرما منتقل می کنند.

بر اساس ساختمان مکانیکی و ساختار مبدل ها

مبدل های حرارتی از نوع تماس غیر مستقیم ( مبدل های با انتقال گرما از طریق دیواره ) اغلب بر حسب مشخصات ساختاریشان توصیف می شوند. انواع عمده دسته بندی بر اساس ساختمان مکانیکی و ساختار آن ها ، شامل لوله ای ، صفحه ای و سطح پره دار است.

1- مبدل های لوله ای

این مبدل ها از لوله هایی با مقطع دایره ای ساخته شده اند. یک سیال در داخل لوله ها و سیال دیگر در خارج از لوله جریان دارد. قطر ، تعداد ، طول ، گام و آرایش لوله ها می تواند تغییر کند. بنابراین انعطاف پذیری قابل ملاحظه ای در طراحی آنها وجود دارد.

مبدل های حرارتی لوله ای می توانند به صورت زیر دسته بندی شوند :

الف- دو لوله ای ( ( Double pipe

 • پوسته و لوله ( shell and tube )
 • لوله ای حلزونی ( spiral tube )

الف- مبدل های حرارتی دو لوله ای

مبدل های دو لوله ای معمولی شامل یک لوله است که با اتصالات مناسب بصورت هم مرکز در داخل لوله ای دیگر با قطر بزرگتر قرار می گیرد تا جریان را از مقطعی به مقطع دیگر هدایت کند. مبدل های حرارتی دو لوله ای می توانند با آرایش گوناگون سری و موازی مرتب شوند تا افت فشار و متوسط اختلاف دمای مورد نظر را برآورده سازند. استفاده عمده مبدل های دو لوله ای ، برای گرمایش و سرمایش محسوس سیال های فرآیندی است که در آنها سطوح انتقال گرمای کوچکی ( تا 50) مورد نیاز می باشد. این شکل بندی ، همچنین در حالتیکه یک یا هر دو سیال سرد و گرم ، در فشار زیاد باشند ، مناسب است. عیب اصلی این مبدلها آنست که میزان انتقال گرما در واحد سطح گرمایی آنها کم بوده . به عبارت دیگر برای ظرفیت گرمایی مشخص ، بزرگ و گران قیمت هستند. اگر ضریب انتقال گرما برای سیال عبوری در فضای بین لوله داخلی و خارجی کوچک باشد ، لوله ( یا لوله های ) داخلی دارای پره های طولی می توانند استفاده شوند.

ب- مبدل های حرارتی پوسته و لوله

مبدل های پوسته و لوله ، از لوله های با مقطع دایره ای که در پوسته های استوانه ای بزرگ نصب شده اند ، ساخته می شوند به طوری که محور لوله ها موازی با محور پوسته است. این مبدل ها به صورت وسیعی به عنوان خنک کن های روغن ، چگالنده ها و پیش گرمکن ها در نیروگاه ها ، و به عنوان مولدهای بخار در نیروگاه های هسته ای و در کاربرد های صنایع فرآیندی و شیمیایی استفاده می شوند.

در مبدل های دارای بافل ( تیغه ها و صفحات هدایت کننده جریان ) ، جریان سمت پوسته به صورت متقاطع با لوله ها در بین دو بافل مجاور جهت داده می شود و در حالیکه از فاصله مابین دو بافل به فاصله بعدی منتقل می شود ، موازی با لوله ها ، جهت می یابد. بسته به کاربرد مبدل های حرارتی پوسته و لوله ، تفاوت زیادی در شکل و ساختمان آنها وجود دارد.

اهداف اصلی طراحی در این مبدل ها ، در نظر گرفتن انبساط حرارتی پوسته و لوله ها ، تمیز کردن آسان مجموعه ، و در صورت با اهمیت نبودن سایر جنبه ها ، کم هزینه ترین روش ساخت و تولید آنهاست.

در مبدل های حرارتی پوسته و لوله با صفحه لوله های ثابت( Fixed tube sheet ) ، پوسته به صفحه لوله جوش داده شده است و هیچ گونه دسترسی به خارج از دسته لوله ، برای تمیز کاری وجود ندارد. این انتخاب کم هزینه و دارای انبساط گرمایی محدود است که می تواند اندکی توسط فانوسی های انبساط ، افزایش یابد. در این نوع از مبدلها ، تمیز کردن لوله ها ، ساده است.

مبدل های حرارتی پوسته و لوله با دسته لوله U شکل دارای کم هزینه ترین ساختار است ، زیرا در آن فقط به یک صفحه لوله نیاز است. سطح داخلی لوله ها به دلیل خم U شکل تند ، نمیتواند با وسایل مکانیکی تمیز شود. در این مبدل ها تعداد زوجی از گذرهای لوله به کار می رود ولی محدودیتی از نظر انبساط گرمایی وجود ندارد.

آرایش های مختلف جریان در سمت پوسته و لوله ، بسته به ظرفیت گرمایی ، افت فشار ، سطح فشار ، تشکیل رسوب ، شیوه های ساخت و هزینه بری ، کنترل خوردگی و مسائل تمیز کاری ، استفاده می شوند. بافل ها برای افزایش ضریب انتقال حرارت در سمت پوسته و برای نگه داشتن لوله ها استفاده میگردند. مبدل های پوسته و لوله ، بر حسب نیاز ، برای هر ظرفیت و شرایط کارکرد ، طراحی می شوند. این مشخصه مبدل های پوسته و لوله ، متفاوت با بسیاری از انواع دیگر مبدل ها می باشد.

ج- مبدل های حرارتی لوله ای حلزونی

این مبدل ها شامل کویل هایی هستند که به صورت حلزونی پیچانده شده و در یک پوسته قرار گرفته اند و یا به صورت چگالنده های هم مرکز و تبخیر کننده های هم مرکز هستند که در سیستم های تبرید استفاده می شوند. ضریب انتقال گرما ، در لوله حلزونی در مقایسه با لوله مستقیم ، بیشتر است. این مبدل ها، برای انبساط گرمایی و سیال های تمیز مناسب هستند ، زیرا تمیز کردن آنها تقریبا غیر ممکن است.

2- مبدل های حرارتی صفحه ای

مبدل های حرارتی صفحه ای ، از صفحات نازک که کانال های جریان را تشکیل می دهد ، ساخته می شوند. جریان های سیال ، توسط صفحات مسطح که یا به صورت صاف و یا موجدار هستند ، از هم جدا می شوند. این مبدل ها برای انتقال گرما بین گاز ، مایع یا جریان های دو فاز ، استفاده می شوند. این مبدل ها می توانند به صورت زیر دسته بندی شوند :

الف- صفحه ای واشردار ( Gasketed-plat )

 • صفحه ای حلزونی ( Spiral plat )
 • لاملا ( Lamella )

الف- مبدل های حرارتی صفحه ای واشردار

مبدل های صفحه ای واشردار شامل تعدادی از صفحات نازک با سطح چین دار یا موج دار است که سیال های گرم و سرد را از یکدیگر جدا می کند. صفحات دارای قطعاتی در گوشه ها هستند که به نحوی آرایش داده شده اند که دو ماده ای که باید گرما بین آنها مبادله شود ، یکی در میان فضای صفحات ، جریان یابند. طراحی و واشر بندی مناسب ، امکان آن را ایجاد می کند که مجموعه ای از صفحات ، توسط پیچ ها که از صفحات ابتدا و انتها نیز می گذرند ، در کنار یکدیگر نگه داشته شوند. واشرها از نشتی به بیرون جلوگیری می کنند و سیال ها را در صفحات ، به شکل مورد نظر ، هدایت می نمایند. شکل جریان ، عموماً به نحوی انتخاب می شود که جریان سیال ها در خلاف جهت یکدیگر باشند. مبدل های صفحه ای معمولا به جریان سیال با فشار پایین تر از bar25 و دمای کمتر از حدود 250درجه سانتیگراد محدود می شوند. جریان قوی گردابه ای موجب بزرگ بودن ضرایب انتقال گرما و افت فشارها می گردد ، بعلاوه بزرگ بودن تنش برشی موضعی ، باعث کاهش تشکیل رسوب می شود. این مبدل ها ، سطح انتقال حرارتی نسبتاً فشرده و با وزن کم ایجاد می کنند. دما و فشار آنها به دلیل جزئیات ساخت و واشربندی ، محدود هستند. این مبدل ها به آسانی تمیز .و استریلیزه میشوند زیرا می توانند کاملا از یکدیگر باز و جدا گردند و بنابراین استفاده گسترده ای در صنایع غذایی دارند.

ب- مبدل های حرارتی صفحه ای حلزونی

مبدل های صفحه ای حلزونی ، با پیچاندن دو صفحه بلند موازی به شکل یک حلزونی با استفاده از یک میله اصلی ( مندرل ) و جوش دادن لبه های صفحات مجاور به صورتی که یک کانال را تشکیل دهند ، شکل داده می شوند. فاصله بین صفحات فلزی در هر دو کانال حلزونی ، با استفاده از پین های فاصله انداز که به ورق فلزی جوش می شوند ، حفظ می شود. طول پین های فاصله انداز می تواند بین 5 تا 20mm تغییر کند. به همین دلیل است که با توجه به نرخ جریان ، می توان فواصل مختلفی برای کانال انتخاب کرد. این بدان معناست که شرایط جریان ایده آل و بنابراین کوچکترین سطوح گرمایش ممکن ، بدست می آیند.

در هر یک از دو مسیر حلزونی ، یک جریان ثانویه ایجاد می شود که انتقال گرما را افزایش ، و تشکیل رسوب را کاهش می دهد. این مبدل ها کاملا فشرده هستند ولی به دلیل ساخت خاص خود ، نسبتاً گران قیمت می باشند.

سطح انتقال گرما برای این مبدل ها ، در محدوده 0.5 تا 500 می باشد. حداکثر فشار کارکرد( تا 15 bar) و دمای کارکرد ( تا 500درجه سانتیگراد ) در این مبدل ها محدود هستند.

مبدل های حرارتی حلزونی به ویژه در کاربرد سیال لجن آلود ، مایعات لزج و مایعاتی با ذرات جامد معلق شامل ذرات بزرگ و جریان دو فازی مایع- جامد ، استفاده می شوند. مبدل های حلزونی ، در سه نوع اصلی که در اتصالات و آرایش های جریان ، تفاوت دارند ، ساخته می شود.

ج- مبدل های حرارتی لاملا

فایل ورد 94 ص

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود تحقیق مالیه از دیدگاه نوین

دانلود تحقیق مالیه از دیدگاه نوین

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 76 کیلو بایت
تعداد صفحات 11
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فهرست مطالب

مقدمه: 1

تعریف مالیه عمومی.. 3

وجوه تشابه مالیه عمومی و مالیه خصوصی.. 5

وجوه تفاوت مالیه عمومی و مالیه خصوصی.. 5

عدم ضرورت همیشگی حفظ بودجه در حداقل ممکن و حفظ توازن در بودجه. 6

عدم ضرورت همیشگى حفظ بودجه در حداقل ممکن و حفظ توازن در بودجه. 7

تأکید بر سیاست کسر بودجه. 7

پذیرش نقش مثبت استقراض… 7

تأکید بر جنبه‌هاى منفى مالیات بر مصرف.. 8

منابع : 9

مقدمه:

یكی از مسائل بسیار مهمی كه امروزه ذهن اقتصاد دانان جهان را به خود مشغول كرده و در تمامی كشور های جهان، چه كشورهای توسعه یافته و چه كشورهای درحال توسعه موضوع روز است. بحث مالیه عمومی است. دلیل اهمیت آن را می توان در گسترش روز افزودن وظایف دولتها، گسترش نیازهای ملتها و منابع محدود درحال كاهش كشورها خلاصه نمود. علمی كه بتواند بین نیازهای نامحدود و منابع محدود تلفیق و هماهنگی ایجاد نماید علم مالیه عمومی است.

برای شناخت طبیعت و ماهیت مالیه عمومی بیش از هر چیز شناخت دولت و نقش دولتها لازم وضروری است آنچه واقعیات تاریخی نشان میدهد حكایت از آند ارد كه همراه با شكل گیری حكومتها و واحدهای سیاسی – اجتماعی بحث از چگونگی گذران مالی دولتها مورد توجه قرار گرفته است طبیعی است كه این رشته از فعالیتهای حكومتی ابتدا بسیار ساده بوده و بتدریج همراه با تكامل جامعه و اقتصاد و توسعه افقی و عمودی نیازهای عمومی و فعالیتهای دولتی گسترش یافته است.

عوامل متعددی، ماهیت و اندازه مالیه عمومی درهر جامعه را تبیین می نماید این عوامل عبارت اند از:

1- درجه و میزان حضور دولت در جامعه

هر چه درجه و میزان حضور دولت در صحنه های اقتصادی و اجتماعی فزون تر باشد ابعاد عملی مالیه در آن جامعه گسترده تر خواهد بود.

2- درجه توسعه و پیچیدگی اقتصاد جامعه

هر چه اقتصاد یك جامعه ای توسعه یافته تر باشد درجه پیچیدگی روابط اقتصادی اجتماعی و سیاسی حاكم بر آن جامعه بیشتر خواهد شد.

3- بینش و نگرش حاكم در جامعه

بینش و نگرش عقیدتی حاكم بر جامعه و یا اگر دقیق تر بگوییم، بینش و نگرش دولتمردان یك جامعه، به علت اثری كه بر ابعاد حضور اجتماعی و عملی دولتها می گذارد، بر اندازه و ماهیت مالیه عمومی بسیار نافذ و موثر است.

4- شرایط خاص

بافرض «ثابت بودن سایر عوامل» بدون تردید، اوضاع خاص اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر ماهیت و اندازه مالیه عمومی اثر تعیین كننده ای دارد. در این ارتباط می توانیم اوضاع فوق را به دو شكل عادی و غیر عادی طبقه بندی نماییم . در یك قضاوت كلی می توان ادعا كرد كه گستره و پیچیدگی مالیه عمومی در شرایط غیر عادی جامعه در مقایسه با شرایط عادی جامعه در مقایسه با شرایط عادی بیشتر است.

با توجه به عوامل فوق مباحث عمده ای كه مالیه عمومی را تحت الشعاع خود قرار داده است می توان در سه مولفه در امدهای عمومی، هزینه های عمومی و كسری بود بیان نمود كه مجموعه این سه مولفه با حضور مولفه چهارمی تحت عنوان سیاستگزاری مالی تكمیل می گردد .

مالیه عمومی: بررسی عملیات و فعالیتهای مربوط به چگونگی انجام هزینه های دولتها روشهای جمع آوری در آمدها ونحوه اداره وجوه منابع مالی است.

مالیه خصوصی: بررسی اصول قواعد وراههای كسب در آمد به منظور تامین هزینه های واحدهی بخش خصوصی اقتصاد است هدف از فعالیت این واحدها حداكثر نمودن سود می باشد.

فایل ورد 11 ص

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود تحقیق مالیات بر ارزش افزوده

دانلود تحقیق مالیات بر ارزش افزوده

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 64 کیلو بایت
تعداد صفحات 26
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقدمه :

با توجه به جو و قوانین جهانی حالا نوبت ایران است که برای دست یابی به مزایای مالیات ارزش افزوده هر چه سریع تر این نظام مالیاتی را طراحی و اجراء نماید

در سال های پس از جنگ دوم جهانی فردی آلمانی به نام قو ـ زیمنس جهت ایجاد درآمد برای دولت و نیز بازسازی کشور طرح مالیات ارزش افزوده را ارائه داد. اما این فرانسه بود که به عنوان اولین کشور، موفق گردید در 1954 این نظام مالیاتی را به صورت کامل به اجرا در آورد و تا مرحله ای خرده فروشی بسط دهد.

به موازات اجرای این طرح در فرانسه، دیگر کشورهای عضو جامعه ی اروپا از فوائد این نظام مالیاتی آگاهی یافتند تا بدانجا که یکی از شرط های پیوستن به بازار مشترک اروپا را داشتن نظام مالیات ارزش افزوده در کشور داوطلب عضویت دانستند. لذا این نظام مالیاتی، ریشه و خاستگاه اروپایی است. به هر جهت پیرو این فعل و انفعالات کشورهای متعدد اروپایی یکی پس از دیگری به راه اندازی این نظام مالیاتی پرداختند در دهه های 1960 و 1970 کشورهای زیادی از اروپا به این نظام مالیاتی روی آوردند. از آن جمله هستند؛ دانمارک 1967، آلمان غربی 1968، لوکزامبورگ 1970، بلژیک 1971، ایرلند 1972، ایتالیا 1973 و انگلستان 1973.

البته کشورهای دیگر قاره ها نیز این نظام مالیاتی را راه اندازی نموده اند.و از این میان برزیل، اروگوئه، مکزیک، آرژانتین، شیلی، ساحل عاج، آمریکا،، استرالیا، الجزایر، مغرب، و تونس را می توان نام برد.

فصل اول

كلیات و تعاریف

ماده 1-عرضه كالاها و خدمات درایران وهمچنین واردات وصادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد

ماده 2- منظوراز عرضه كالا دراین قانون عبارت است ازانتقال كالا از طریق هرنوع معامله

تبصره – كالاهای موضوع این قانون كه توسط مؤدی خریداری ، تحصیل و یا تولید می شود در صورتیكه برای استفاده شغلی به عنوان دارائی در دفاتر ثبت گردد و یا برای مصارف شخصی برداشت شود عرضه كالا به خودمحسوب ومشمول مالیات خواهد شد

ماده 3 – منظوراز عرضه خدمات دراین قانون عبارت است ازانجام خدمات برای غیر

ماده 4 -منظور از واردات در این قانون ،ورودكالا یا خدمت از خارج ازكشور یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی می باشد

ماده 5 – منظوراز صادرات دراین قانون ،صدور كالا یا خدمت به خارج از كشور یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی می باشد

ماده 6 – منظور از مالیات در این قانون ، مالیات بر ارزش افزوده می باشد

ماده 7 – منظور از ارزش افزوده دراین قانون عبارت است ازتفاوت بین ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها وخدمات بكار رفته تحصیل شده دریك دوره معین

ماده 8 – اشخاصی كه به عرضه كالاها و خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود

ماده 9 – در مورد معاوضه كالاها و خدمات موضوع این قانون ، عرضه كالا یا خدمت از طرف هر یك از متعاملین بطور جداگانه مشمول مالیات می باشد

ماده 10 – هر سال شمسی به شش دوره مالیاتی دو ماهه كه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اردیبهشت، تیر، شهریور ، آبان ، دی و اسفند ماه هرسال خاتمه می یابد تقسیم می شود . در صورتیكه شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یك دوره مالیاتی دو ماهه باشد ، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یك دوره مالیاتی تلقی می شود. هیات وزیران مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور مدت هردوره مالیاتی رابرای هرگروه از مؤدیان كه مقتضی بداند تغییردهد

ماده 11 – تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است :

الف – در مورد عرضه كالا

– تاریخ صورتحساب، زمان تحویل كالا یا زمان تحقق معامله كالا،هركدام كه مقدم باشد حسب مورد

– در موارد مذكور درتبصره ماده 2 این قانون ، تاریخ ثبت دارائی در دفاتر یا شروع استفاده ، هركدام كه مقدم باشد یا تاریخ برداشت حسب مورد

– در مورد معاملات موضوع ماده 9 این قانون ، تاریخ معاوضه

ب – در مورد خدمات

– تاریخ صورتحساب ، یا زمان ارائه خدمت ،هر كدام كه مقدم باشد حسب مورد
– در مورد معاملات موضوع ماده این قانون ، تاریخ معاوضه

ج – در مورد صادرات و واردات

در مورد صادرات و واردات هنگام صدور یا ترخیص كالا از گمرك ودر خصوص خدمت ، هنگام پرداخت ما به ازاء

تبصره – در صورت استفاده از ماشینهای صندوق ، تاریخ تعلق مالیات هنگام ثبت معامله در ماشین می باشد

——————————————————————————–

فصل دوم

معافیتها
ماده 12 – عرضه كالاها و خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد

 • محصولات كشاورزی فراوری نشده
 • – دام و طیور زنده ، آبزیان زنبورعسل و نوغان
 • – آرد ، نان ، گوشت ، قند ، شكر ، برنج ، حبوبات و سویا ، شیر ، پنیر ، روغن
 • نباتی و شیرخشك مخصوص تغذیه كودكان
 • – چاپ ، كاغذ تحریر و روزنامه
 • – كود ، سم و بذر
 • – كالاهای اعطائی بصورت بلاعوض به وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی ومؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ومؤسسات عام المنفعه ; تشخیص اهدائی بودن كالاهای یاد شده با هیات وزیران است
 • – كالاهایی كه همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات ، وارد كشور می شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود
 • – اموال غیر منقول
 • دارو، خدمات درمانی انسانی و دامی و نیز خدمات ارائه شده توسط سازمان بهزیستی طبق ضوابط مقرر در آئین نامه ای كه به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت ، درمان وآموزش پزشكی و اموراقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران می رسد
 • – خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
  – خدمات بانكها و مؤسسات اعتباری غیر بانكی مجاز
 • – خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری و قطار شهری وبین شهری
  – مطبوعات و كتاب
 • – خدمات آموزشی و پژوهشی كه بر طبق پیشنهاد مشترك وزارتخانه های علوم و فن آوری و اموراقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران می رسد
 • ماده 13 – صادرات كالاها وخدمات به خارج ازكشوریا مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول مالیات موضوع این قانون نبوده و مالیاتهای پرداختی با ارائه اسناد و مدارك مثبته مسترد می گردد
 • تبصره – كالاهای همراه مسافران خارجی به هنگام خروج از كشور تا میزان مقرر در قوانین موضوعه در مقابل ارائه اسناد و مدارك مثبته مشمول استرداد خواهد بود . دستورالعمل اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی كشور تنظیم و به تأیید وزرای امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی می رسد
 • ——————————————————————————–

فصل سوم

 • مأخذ ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات
 • ماده 14 – مأخذ محاسبه مالیات ، بهای كالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود در مواردی كه صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا بموجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها واقعی نیست مأخذ محاسبات مالیات بهای روز كالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد
 • تبصره –موارد زیر جزء مأخذ محاسبات مالیات نمی باشد
 • الف – تخفیفات اعطائی
 • ب – مالیات موضوع این قانون كه قبلا توسط عرضه كننده كالا یا خدمت پرداخت شده است
 • ج – سایر مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی كه هنگام عرضه كالا یا خدمت به آن تعلق گرفته است
 • ماده 15 – مأخذ محاسبه مالیات واردات كالا عبارت است از ارزش سیف كالا به علاوه حقوق و عوارض گمركی و سود بازرگانی و سایر عوارض مندرج دراوراق گمركی
  ماده 16 – نرخ مالیات بر ارزش افزوده هفت درصد می باشد
  ماده 17 – مالیاتهائی كه مؤدیان در موقع دریافت كالا یا خدمت برای استفاده شغلی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند،ازمالیاتهای وصول شده توسط آنها كسرمی گردد
 • تبصره 1 – در صورتی كه مؤدیان مشمول حكم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند ، اضافه مالیات پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان ، اضافه مالیات پرداخت شده ظرف دوره مالیاتی بعد مسترد می شود
 • تبصره 2 – در صورتیكه مؤدیان به عرضه كالاها یا خدمات معاف از مالیات اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند ، مالیاتهای پرداخت شده مربوط به كالاها یا خدمات مزبورمسترد نمی شود
 • تبصره 3 – در صورتیكه مؤدیان به عرضه كالا یا خدمت مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند ، مالیاتهای پرداخت شده مربوط به كالاها یا خدمات مشمول مالیات درحساب مالیاتی مؤدی منظور می شود
 • تبصره 4 – آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان كه طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می شود
 • تبصره 5 – مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی كه ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود مشمول خسارتی به نرخ یك واحد بیشتر از بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطائی بانكها به بخش خدمات خواهد بود. نرخ مذكور سالانه بوده و خسارت متعلقه به ازاء مدت تاخیر قابل محاسبه و پرداخت می باشد
 • ——————————————————————————–

فصل چهارم

 • وظایف و تكالیف مؤدیان
 • ماده 18 – كلیه عرضه كنندگان كالاها یا خدمات مشمول مالیات موضوع این قانون مكلفند به ترتیبی كه سازمان امور مالیاتی كشور تعیین می نماید ، ثبت نام نمایند
 • ماده 19 – مؤدیان مكلفند در قبال عرضه كالا یا خدمات مشمول مالیات موضوع این قانون صورتحسابی حاوی مشخصات متعاملین و مشخصات مورد معامله به ترتیبی كه توسط سازمان امورمالیاتی كشور تعیین واعلام می شود صادر ومالیات را در ستون جداگانه درج و وصول نمایند
 • تبصره – گمرك ایران مكلف است مالیات موضوع این قانون را وصول ودرپروانه های گمركی و یا فرمهای مربوط حسب مورد درج نماید
 • ماده 20 – مؤدیان مالیاتی مكلفند مالیات موضوع این قانون را محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند

فایل ورد 26 ص

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود تحقیق لامپ مهتابی

دانلود تحقیق لامپ مهتابی

دسته بندی صنایع
فرمت فایل doc
حجم فایل 172 کیلو بایت
تعداد صفحات 14
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مصرف زیاد لامپ‌های رشته‌ای و نیز داغ شدن سریع آنها که خرابی زودرس و سوختن لامپ را سبب می‌شد، باعث شد که لامپهایی با کیفیت و بازده بالایی تولید گردد. لامپهای جدیدی ساخته شدند که مشکل لامپهای رشته‌ای را نداشتند. این لامپها با توان خروجی بالا و نور زیاد ، درصد بیشتری از انرژی الکتریکی را به نورانی تبدیل می‌کنند. امروزه این لامپها تحت عنوان لامپهای مهتابی معروف هستند.

ساختمان لامپ

لامپ مهتابی ، لوله تخلیه الکتریکی گازی است که نورش به شیوه تازه‌ای افزایش داده شده است و می‌توان از آن برای روشنایی منازل استفاده نمود. سطح داخلی جدار لامپ با نمکهای فلزی فلورنست یا فسفرسنت مانند تنگستات کلسیم ، سولفید روی ، سیلیکات روی ، و … پوشیده شده است. لامپ از بخار جیوه با فشار خیلی کم پر شده است.

مکانیزم کار لامپ

الکترونهایی که از الکترودهای گداخته لامپ خارج می‌شوند با اتمهای جیوه داخل لامپ برخورد کرده و باعث تابشی آنها می‌شود. بخش عمده‌ای از این تابش ، پرتوهای نامرئی فرابنفش می‌باشد. بخش قابل روئیت پرتوهای بخار جیوه در ناحیه سبز و آبی طیف مرئی واقع است که نور ضعیفی را می‌دهد. نور فرابنفش با ماده فلورسنت که دیواره لوله از این ماده پوشیده شده ، برخورد کرده و موجب خروج نور با طول موج بلندتر و در ناحیه قابل روئیت طیف می‌شود. به عبارت دیگر پوشش داخلی لامپ ، پرتوهای نامرئی را به نور مرئی تبدیل می‌نماید.

استارت لامپ

لامپ مهتابی بایستی با یک خود القا (سیم پیچ) همراه باشد تا در روشن شدن لامپ کمک کند. برای روشن شدن لامپ از یک استارت زن ( لامپ کوچک جرقه زدن) استفاده می‌شود که اتصال حرارتی دارد و به طور موازی با لامپ اصلی در مدار قرار می‌گیرد. هنگامی که جریان برقرار می‌گردد ابتدا لامپ الکتریکی (استارت زن) روشن شده و موجب گرم شدن نوار دوفلزی گردیده و اتصال را برقرار می‌کند. در نتیجه ، این لامپ الکتریکی اتصال کوتاه می‌کند و از کاتدهای لامپ اصلی جریان الکتریکی عبور می‌کند. که موجب می‌شود در اثر حرارت کاتدها گداخته شوند و با سرد شدن نوار الکتریکی مدار قطع می‌شود.

نقش ترانس در لامپ

با وجود خود القایی (ترانس) قطع جریان به توسط نوار دو فلزی ، فورا تولید ولتاژ زیادی می‌کند که تخلیه خود لامپ فلورسنت را سبب می‌شود و چون ولتاژ دو سر لامپ کمکی (استارت زن) کافی نیست، خاموش می‌شود. نوار دو فلزی اتصال را باز نگاه می‌دارد. کاتدهای لامپ اصلی بوسیله برخورد یونهای مثبت جیوه به دمای زیادی که می‌رسد، برافروخته باقی می‌مانند. در نتیجه لامپ به عمل خود ادامه می‌دهد و بدین ترتیب نوری از خود گسیل می‌کند.

کیفیت نور لامپ مهتابی

چون نور لامپ فلورسنت بوسیله حرارت ایجاد نمی‌شود، بلکه در اثر تحریک اتمها تولید می‌گردد، از نظر اقتصادی مفید و مقرون به صرفه است. لامپ فلورسنت در سطح وسیع نور تولید می‌کند، روشنایی مناسبی تأمین می‌کند که سایه‌های کمی را سبب می‌شود.

اصول عملکرد لامپ مهتابی

امروزه روشنایی بسیاری از مکان ها توسط لامپ های فلئورسان صورت می گیرد. لزوم آشنایی با اتفاقات درون آن برای یک دانشجوی رشته ی برق بر کسی پوشیده نیست؛ در پایان این مقاله دلیل داغ نشدن این لامپ ها نسبت به نوع نئونی را خواهید دانست. همچنین دلیل تاثیر بیشتر این لامپ ها نسبت به لامپ های نئونی را خواهید یافت. درباره ی ارتباط تکنولوژی های به کار رفته در انواع دیگر لامپ ها با لامپ فلئورسان نیز می نویسم.

نور:

برای یادآوری بد نیست درباره ی نور بنویسم. نور نوعی از انرژی است که می تواند از یک اتم خارج شود. این ازتعداد زیادی ذره های کوچک مثل بسته هایی که دارای انرژی و اندازه حرکت هستند ولی جرمی ندارند. این ذرات فوتون های نوری نام دارند و واحد های اساسی نور هستند

اتم ها وفتی فوتون آزاد می کند که الکترون های آن ها برانگیخته شود. الکترون ها ترازهای انرژی متفاوتی دارند که به چند عامل وابسته است از جمله سرعت آن ها و فاصله ی آن ها از هسته. الکترون های با ترازهای متفاوت انرژی اوربیتال های مختلفی را اشغال می کنند. به طور کلی الکترون با انرژی بالاتر در اوربیتال دورتری نسبت به هسته قرار دارد.

فایل ورد 14 ص

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود کارآموزی در شرکت لوله پلی اتیلن بسپار صنعت پروژه

دانلود کارآموزی در شرکت لوله پلی اتیلن بسپار صنعت پروژه

دسته بندی صنعتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 259 کیلو بایت
تعداد صفحات 104
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فهرست مطالب

موضوع صفحه

فصل اول ) 3

مقدمه 10

تاریخچه شرکت بسپار صنعت پروژه (BSP) و دوایر و مدیریت های زیر مجموعه 12

شرح اساسنامه شرکت BSP 14

فصل دوم: مطالعه منابع 20

1 ) برنامه ریزی 20

تعریف برنامه ریزی 20

جایگاه برنامه ریز جامع در سازمان 21

مزایا و محدودیت های برنامه ریزی جامع 22

محاسن برنامه ریزی 23

رابطه برنامه ریزی با دیگر وظایف مدیریت 24

تصمیم گیری 25

روشها و فنون تصمیم گیری 26

برنامه ریزی عملیاتی در سازمان 27

تکنیک های برنامه ریزی 29

2 ) مدیریت منابع انسانی 29

نظام برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی 29

مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی 31

استخدام و کارمند یابی 32

منابع کارمند یابی 33

انتخاب و گزینش 33

مراحل و روشهای انتخاب 33 .

نظام بهسازی منابع انسانی 36

ارزیابی شایستگی کارکنان 36

نظریه های ارزیابی 38

نظام نگهداری منابع انسانی 40

بهداشت و ایمنی در محیط کار 40

برنامه های رفاهی و آسایشی 41

آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران 42

3 ) سازمان 43

تعریف و تشریح سازمان 43

نقش سازمان در عصر کنونی 44

سازمانهای رسمی 45

سازمانهای غیر رسمی 45

نمودار سازمانی 46

انواع نمودارهای سازمانی 47

سازماندهی 51

طبقه بندی وظایف در سازمان 52

مبانی طبقه بندی وظایف در سازمان 53

تقسیم کار 54

مزایای تقسیم کار 55

معایب تقسیم کار 56

گردش شغلی 57

توسعه شغلی 58

قلمرو نظارت در سطوح سازمانی 60

صف و ستاد 60

فصل سوم ) 89

مقایسه و تجزیه و تحلیل 89

فصل چهارم ) 95

نتایج 95

محدودیت ها در عمل 98

فهرست منابع 99

چکیده:

توسعه و تکامل اشکال مختلف زندگی در جوامع انسانی، سازمانهای متنوع و متعددی را به وجود آورده است، توسعه نیازمندی های متعددی که منشاء آن تکامل و تغییر شکل زندگی انسان در جوامع مختلف می باشد بر اهمیت سازمان افزوده است، تنوع وظایف در سازمان ایجاب می کند که طبق اصول و موازین تشکیل گردد، سازمانهای موجود در هر کشور هدفهای مختلف دارند، لیکن آنچه در کلیه سازمانهای انسانی مشاهده می شود و به اصطلاح وجه مشترک جمیع آنها محسوب می گردد، اجتماع یک دسته از افراد است که به طور دسته جمعی تحت رهبری سلسله مراتب سازمانی با امکانات محدود به منظور تحقیق مقاصد خاصی همکاری می کنند.

شرکت بسپار صنعت BSP در بهمن ماه سال 1383 در منطقه صنعتی نورین با اشتغال زایی برای 40 نفر فعالیت خود را آغاز کرد. این کارخانه اولین تولید کننده لوله های پلی اتیلن سه لایه با کاربردی در شبکه توزیع گاز، صنایع پتر و شیمی، آبیاری تحت فشار، آبرسانی آب و فاضلاب و صنایع شیمیایی در سطح کشور است.

برنامه ریزی فرآیند تعیین اهداف و جهت فعالیت های سازمان و همچنین راهکارهای دستیابی به اهداف است و از مهمترین وظایف مدیریت بوده و بر دیگر وظایف مدیریت مقدم است، تصمیم گیری در ارتباط تنگاتنگ با برنامه ریزی دارد و برنامه ها همان تصمیمات اتخاذ شده به منظور تحقق هدفهای سازمانی هستند. در برنامه ریزی نیروی انسانی با تعیین تعداد افراد مورد نیاز سازمان، برای انتخاب، آموزش و بازنشستگی آنان برنامه ریزی می شود و میزان ورود و خروج نیروی انسانی بر آورد می گردد به طوری که بتوان بر مبنای این بر آورد تسهیلات و وسایل مورد نیاز سازمان را پیش بینی کرد، برای استخدام کارکنان دو منبع وجود دارد: داخلی و خارجی. در شرکت BSP برای استخدام بیشتر از منبع خارجی استفاده می شود. ایمنی و بهداشت کار با شرایط فیزیولوژیکی و اجتماعی و روانی نیروی کار که از محیط کار منتج می شود، ارتباط دارد.

فصل اول:

سیستم مدیریت صنعتی در شرکت BSP :

– در این شرکت از عملیات مدیریت صنعتی بازرگانی استفاده می شود.

– اهم روش های به کار گرفته شده: مدیریت صنعتی مالی، انبار، فروش، حقوق، و دستمزد و اموال دارائیهای ثابت سیستم های یکپارچه این شرکت با پیاده سازی موارد ذکر شده بستر مناسبی برای تحقیق اهداف سازمانی جهت رشد و توسعه، همسو با تحولات استانداردهای مدیریت صنعتی.

– شرکت BSP قیمت تمام شده ندارد.

– لوله ها بر حسب سایز لوله ها در انبار نگهداری می شود و به صورت گزارش روزانه تولید که به عهده مسئول مربوط می باشد ارزیابی می نماید.

قابل توضیح است که به علت کمبود جا و حجمی که لوله ها می گیرند مدت کمی در قابل توضیح است که به علت کمبود جا و حجمی که لوله ها می گیرند مدت کمی در سالن قرار می گیرند و بلافاصله به فروش می رسد.

– ثبت حسابها به روش مدیریت صنعتی براساس روش مدیریت صنعتی تعهدی تاکید دارد. در مدیریت صنعتی تعهدی، در آمدها شناسایی می شوند که محقق شده باشند، اگر چه وجه نقد مربوط ممکن است تا دوره مالی بعد دریافت نشود و هزینه ها نیز هنگامی شناسایی می شوند که واقع شده باشد.

حسابها به سر فصل کل، معین تفضیلی طبقه بندی شده است. گزارشهای دفتر روزنامه، کل معین و… گزارشهای تراز نامه و سود و زیان در سطح گروه حسابها و حسابهای کل.

– ذخیره مطالبات مشکوک الوصول براساس تجزیه سنی بدهکاران طبق موارد ی که قابلیت بازیافت ندارد در حسابها قرار می گیرد که براساس روشهای مندرج در ماده 151 قانون مالیاتها تعیین و محاسبه می گردد. دراراییهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارایهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت باز دهی آنها می گردد به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقی مانده داراییهای مربوط مستهلک می شود. هزینه های نگه داری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ و ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار از استاندارد ارزیابی شده دارائیهای انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

فایل ورد 104 ص

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل